Bestyrelsesvalg

Der er valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i foråret 2019. Hver valgkreds vælger ét bestyrelsesmedlem samt to stedfortrædere til bestyrelsen. Indstilling af kandidater skal være sekretariatet i hænde senest d. 30. januar 2019 kl. 24.00

Læs mere her


Akutpladser skal være gratis

Regeringen og DF har i fredags indgået en aftale om finansloven for 2019, som betyder, at det nu er slut med egenbetaling på kommunale akutpladser. Danske Ældreråd har i løbet af efteråret været i dialog med sundhedsministeren om egenbetalingen og hilser den nye aftale på området velkommen.

Læs mere her 

MÆRKESAG: En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling

En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling er desværre ikke altid en selvfølge. Derfor har bestyrelsen i Danske Ældreråd besluttet at arbejde for, at alle kommuner lever op til Sundhedsstyrelsens krav til en akutfunktion, og at det ikke skal koste borgerne penge at blive indlagt på en akutplads.
Klik her for at se mærkesagen


TEMA: Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Lovgivningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er blevet ændret, og nye forhold gør sig gældende fra 2018. Her kan du læse om de nye rammer.


Klik her for at se temaet

 

 


Aktivitetskalender

Torsdag den 6. december: Formandskabsmøde i Danske Ældreråd

Torsdag den 24. januar 2019: Bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

Tirsdag den 26. februar 2019: Danske Ældreråds temadag i Køge

Onsdag den 27. februar 2019: Danske Ældreråds temadag i Middelfart

Torsdag den 28. februar 2019: Danske Ældreråds temadag i Viborg

Tirsdag den 5. marts 2019: Danske Ældreråds temadag i Aalborg

Torsdag den 7. marts 2019: Danske Ældreråds temadag i Allerød

Torsdag den 21. marts 2019: Bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

Mandag den 29. april 2019: Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd

Tirsdag den 30. april 2019: Ældrepolitisk konference i Nyborg