Underliggende samarbejdsaftaler er afgørende for fremtidens nære sundhedsvæsen

De overordnede sundhedsaftaler er netop godkendt i de fem regioner. Det er nu ældrerådene har mulighed for at påvirke de underliggende, detaljerede samarbejdsaftaler, som skal gælde imellem landets regioner, kommuner, almen praksis og andre aktører på sundhedsområdet.

Læs mere her

Finanslovudspil lægger ikke op til velfærdsløft på ældreområdet

Danske Ældreråd hilser det velkomment, at regeringen afsætter ekstra milliarder til velfærd i sit finanslovsudspil, men kan desværre samtidig konstatere, at udspillet ikke lægger op til et egentligt velfærdsløft på ældreområdet.

Læs mere her

Magnus Heunicke: Mere tid til omsorg og pleje af vores ældre

Når jeg de kommende år skal være med til at finde fremtidssikrede løsninger på sundheds- og ældreområdet, så vil min tilgang være at inddrage borgere, organisationer og medarbejdere.

Læs mere her

Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?

Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference i Vingstedcenteret ved Vejle tirsdag den 26. november.

Læs mere her

Nye afgørelser fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen afgør sager, koordinerer praksis og fører tilsyn med kommunale dispositioner på blandt andet ældreområdet. Du kan her læse nogle af Ankestyrelsens seneste udtalelser og afgørelser, som kan have relevans for arbejdet i ældrerådet.

Læs mere her

MÆRKESAG

En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling

En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling er desværre ikke altid en selvfølge. Derfor har bestyrelsen i Danske Ældreråd besluttet at arbejde for, at alle kommuner lever op til Sundhedsstyrelsens krav til en akutfunktion, og at det ikke skal koste borgerne penge at blive indlagt på en akutplads.

Læs mere om mærkesagen

TEMAARTIKLER

Baggrundsviden du kan bruge i ældrerådsarbejdet

Bliv klogere på værdighedsmilliarden, den kommunale akutfunktion, kommunale sundhedshuse og meget mere.

Danske Ældreråd sætter i en række temaartikler fokus på nogle af de store dagsordener på ældreområdet.

Læs mere