Videnscenter for værdig ældrepleje

Det nye videnscenter skal bidrage til at gøre arbejdet med værdighed konkret og praksisnært ved at klæde medarbejdere og ledere i ældreplejen bedre på til at tænke værdighed ind i den daglige praksis.

Læs mere her


Opfordring til ældrerådene

Ældreministeren og Sundhedsministeren har i dag sendt et brev til hvert af de 98 lokale ældreråd. I brevet opfordrer ministrene ældrerådene til at være med til at arbejde for, at alle 98 kommuner bliver demensvenlige i 2025.

Læs brevet her.

Temadage efterår 2018

Danske Ældreråd inviterer til fem temadage i efteråret, som har fokus på; demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, kvalitetsstandarder m.m.

Læs mere og find tilmelding her. 

MÆRKESAG: Underernæring

Danske Ældreråds bestyrelse har valgt, at underernæring skal være organisationens mærkesag i det kommende år. På denne hjemmeside kan du som medlem af ældrerådet finde viden, inspiration og konkrete værktøjer til at gå i dialog med kommunalbestyrelsen omkring underernæring.

Klik her for at se mærkesagen


Foto: Holstebro Kommune

TEMA: Sundhedshuse

Flere og flere sundhedsopgaver, bliver samlet under samme tag i kommunale ”sundhedshuse”. Baggrunden er et stærkt politisk ønske om at styrke samarbejdet om borgernes sundhed i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. I dette tema tager vi sundhedshuse op til overvejelse og oplyser om forskellige vinkler og aspekter.
Klik her for at se temaet

 

 


Aktivitetskalender

Dialogmøder med ældreminister Thyra Frank:
16. august   Nordjylland, Hotel Aalborg Sømandshjem kl. 14.00-16.00
24. august   Midtjylland, Best Western Golf Hotel, Viborg,  kl. 14.00-16.00
27. august   Hovedstaden, Skjalm Hvide Hotel, Slangerup, kl. 14.00-16.00
Temadage: 

Mandag den 24. september: Region Hovedstaden, Snekkersten – Tilmelding, klik her

Tirsdag den 25. september: Region Sjælland, Køge – Tilmelding, klik her

Onsdag den 26. september: Region Syddanmark, Faaborg – Tilmelding, klik her

Tirsdag den 2. oktober: Region Midtjylland, Brædstrup – Tilmelding, klik her

Onsdag den 3. oktober: Region Nordjylland, Aalborg – Tilmelding, klik her


Ældrepolitisk konference i  Vingsted: 15. november