Danske Ældreråd får ny formand

Mogens Rasmussen, der siden 2010 har været medlem af Middelfart Ældreråd og næstformand i Danske Ældreråd de seneste to år, er netop blevet valgt som formand for landsorganisationen Danske Ældreråd.

Læs mere her

 

Ældrerådenes Hæderspris 2019 

Direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn Christine E. Swane er netop blevet belønnet med Ældrerådenes Hæderspris 2019. Hun får prisen for sit mangeårige virke som skarp fortaler for de mest skrøbelige og udsatte ældre borgere.

Læs mere her


Holdninger til ældrepolitik

Danske Ældreråds repræsentantskab vedtog d. 29. april en række holdninger til aktuelle ældrepolitiske områder.

Læs mere her

Grænsen er nået for forringelser

Danske Ældreråds repræsentantskab vedtog d. 29. april en fælles udtalelse: “Vi har i ældrerådene set eksempler på kommunale serviceniveauer, som ikke giver ældre med behov for hjælp mulighed for at leve et anstændigt og værdigt liv. Det er en trussel mod kernevelfærden i vores samfund”.

Find hele udtalelsen her

 


Regeringens sundhedsreform

Regeringen har udmeldt sit bud på, hvordan det danske sundhedssystem skal organiseres fremover. Det betyder blandt andet, at regionsrådene nedlægges, vi får fem nye sundhedsforvaltninger og 21 sundhedsfællesskaber. Læs mere her
MÆRKESAG: En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling

En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling er desværre ikke altid en selvfølge. Derfor har bestyrelsen i Danske Ældreråd besluttet at arbejde for, at alle kommuner lever op til Sundhedsstyrelsens krav til en akutfunktion, og at det ikke skal koste borgerne penge at blive indlagt på en akutplads.
Klik her for at se mærkesagen


TEMA: Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Lovgivningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er blevet ændret, og nye forhold gør sig gældende fra 2018. Her kan du læse om de nye rammer.


Klik her for at se temaet

 


Aktivitetskalender

Mandag den 30. september 2019: Temadag Farum

Onsdag den 2. oktober 2019: Temadag Køge

Tirsdag den 8. oktober 2019: Temadag Middelfart

Onsdag den 9. oktober 2019: Temadag Viborg

Torsdag den 10. oktober 2019: Temadag Aalborg

Tirsdag den 26. november 2019: Konference i Vingsted