Ældreråd sætter digitalisering på dagsordenen i kommunerne

Flere end 300 ældrerådsmedlemmer deltog den 26. november i Danske Ældreråds store ældrepolitiske konference om velfærdsteknologi og digitalisering. Læs her, hvad tre ældrerådsmedlemmer tog med sig fra dagen, og hvilke overvejelser de gør sig om digitalisering.

Læs mere her

Ældre fylder ikke meget i finanslovsaftale

Selvom finanslovsaftalen for næste år prioriterer at løfte velfærden på en lang række områder, har den kun i begrænset omfang øje for at løfte velfærden for de ældre. Finanslovsaftalen indeholder dog to initiativer, der får betydning for ældreområdet.

Læs mere her

Det er nu, de teknologiske diskussioner skal tages

Professor Ulrik Kjær, der var oplægsholder på Danske Ældreråds store ældrepolitiske konference, peger på tre teknologiske dilemmaer, som det er vigtigt at diskutere, inden det er for sent.

Læs mere her

En del af ny reserve prioriteres til de ældre

Regeringen har den 21. november 2019 indgået aftale med et bredt politisk flertal om at fordele reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Læs mere her

Temadage om samarbejdsrelationer og forebyggelse

Hvordan udvikler ældrerådene deres samarbejdsrelationer i kommunerne, og hvordan arbejder kommunerne med forebyggelse på ældreområdet. Det er de to spørgsmål, som forårets fem temadage sætter fokus på.

Læs mere her

MÆRKESAG

En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling

En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling er desværre ikke altid en selvfølge. Derfor har bestyrelsen i Danske Ældreråd besluttet at arbejde for, at alle kommuner lever op til Sundhedsstyrelsens krav til en akutfunktion, og at det ikke skal koste borgerne penge at blive indlagt på en akutplads.

Læs mere om mærkesagen

TEMAARTIKLER

Baggrundsviden du kan bruge i ældrerådsarbejdet

Bliv klogere på værdighedsmilliarden, den kommunale akutfunktion, kommunale sundhedshuse og meget mere.

Danske Ældreråd sætter i en række temaartikler fokus på nogle af de store dagsordener på ældreområdet.

Læs mere

Kommende arrangementer

Mandag den 24. februar 2020: Temadag i Hillerød, Frederiksborgcenteret – Hillerød

Onsdag den 26. februar 2020: Temadag i Køge, Den Hvide By – Køge

Mandag den 2. marts 2020: Temadag i Fredericia, Fuglsangcenteret – Fredericia

Tirsdag den 3. marts 2020: Temadag i Viborg, Tinghallen/BDO Lounge – Viborg

Onsdag den 4. marts 2020: Temadag i Aalborg, Aab Konference på Aalborg Portland Park – Aalborg

Mandag den 27. april 2020: Repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 28. april 2020: Konference