Fagligt oplæg til handlingsplan for ”Det gode ældreliv”

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et fagligt oplæg til handlingsplanen for ’Det gode ældreliv’. Danske Ældreråd har siddet med i arbejdet. Læs her, hvilke anbefalinger som har været vigtige for Danske Ældreråd at få med.

Læs mere her

Akut behov for at beskytte klippekortsordningen

Danske Ældreråd finder det meget bekymrende, at flere kommuner afskaffer klippekortsordningen.

Læs mere her

Nyt fra ældreråd

Se har eksempler på sager, der januar 2020 har optaget ældreråd rundt omkring i landet.

Læs mere her

Ældrepolitisk konference 28. april: Livet som ældre

Hvordan skaber vi større lighed i sundhed og forebyggelse, i boligformer og nærmiljø, i offentlig transport, i kultur og fællesskaber?

Læs mere her

Temadage om samarbejdsrelationer og forebyggelse

Hvordan udvikler ældrerådene deres samarbejdsrelationer i kommunerne, og hvordan arbejder kommunerne med forebyggelse på ældreområdet. Det er de to spørgsmål, som forårets fem temadage sætter fokus på.

Læs mere her

MÆRKESAGER

Vi vil sikre økonomi til en værdig ældrepleje

 

 

Vi vil sikre forebyggelse så ældre kan få et godt liv

Vi vil sikre et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling


Vi vil sikre udbredelse af nye boligformer til ældre

Kommende arrangementer

Mandag den 24. februar 2020: Temadag i Hillerød, Frederiksborgcenteret – Hillerød

Onsdag den 26. februar 2020: Temadag i Køge, Den Hvide By – Køge

Mandag den 2. marts 2020: Temadag i Fredericia, Fuglsangcenteret – Fredericia

Tirsdag den 3. marts 2020: Temadag i Viborg, Tinghallen/BDO Lounge – Viborg

Onsdag den 4. marts 2020: Temadag i Aalborg, Hotel Scheelsminde – Aalborg

Mandag den 27. april 2020: Repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 28. april 2020: Ældrepolitisk Konference

Tirsdag den 24. november 2020: Konference i Vingsted