Videnscenter for værdig ældrepleje

Det nye videnscenter skal bidrage til at gøre arbejdet med værdighed konkret og praksisnært ved at klæde medarbejdere og ledere i ældreplejen bedre på til at tænke værdighed ind i den daglige praksis.

Læs mere her


Ældrepolitisk konference

Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference den 15. november i Vingstedcentret, med fokus på udfordringerne ved det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Læs mere her.

 

Temadage efterår 2018

Danske Ældreråd inviterer til fem temadage i efteråret, som har fokus på; demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, kvalitetsstandarder m.m.

Læs mere og find tilmelding her. 

MÆRKESAG: Underernæring

Danske Ældreråds bestyrelse har valgt, at underernæring skal være organisationens mærkesag i det kommende år. På denne hjemmeside kan du som medlem af ældrerådet finde viden, inspiration og konkrete værktøjer til at gå i dialog med kommunalbestyrelsen omkring underernæring.

Klik her for at se mærkesagen


Foto: Holstebro Kommune

TEMA: Sundhedshuse

Flere og flere sundhedsopgaver, bliver samlet under samme tag i kommunale ”sundhedshuse”. Baggrunden er et stærkt politisk ønske om at styrke samarbejdet om borgernes sundhed i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. I dette tema tager vi sundhedshuse op til overvejelse og oplyser om forskellige vinkler og aspekter.
Klik her for at se temaet

 

 


Aktivitetskalender

Temadage: 

Mandag den 24. september: Region Hovedstaden, Snekkersten 

Tirsdag den 25. september: Region Sjælland, Køge 

Onsdag den 26. september: Region Syddanmark, Faaborg 

Tirsdag den 2. oktober: Region Midtjylland, Brædstrup – Tilmelding, klik her

Onsdag den 3. oktober: Region Nordjylland, Aalborg – Tilmelding, klik her

Torsdag den 8. november: Bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

Torsdag den 15. november: Ældrepolitisk konference i  Vingstedcentret