Tilmelding til repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference er nu åben

Det er nu muligt at tilmelde sig Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 29. april og den ældrepolitiske konference den 30. april, begge arrangementer foregår på Hotel Nyborg Strand.

Læs mere og tilmeld dig her

 


Rengøring hver 5. uge ikke godt nok 

Ældreminister Thyra Frank har opfordret Ankestyrelsen til at se på, om et kommunalt serviceniveau med rengøring hver femte uge og uden gulvvask er lovligt. Sagen blev i første omgang rejst af ældrerådet i Assens Kommune og viser ældrerådenes vigtige rolle som borgernes vagthund.

Læs mere her


Temadage forår 2019

Tilmeldingen til Danske Ældreråds temadage i foråret 2019 er nu åben. Overskriften på temadagen er: “Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning”.

Læs mere og tilmeld dig her

Repræsentantskabsmøde 2019

Danske Ældreråd afholder repræsentantskabsmøde den 29. april 2019 på Hotel Nyborg Strand.

Se indkaldelsen her

 

 

 

Regeringens sundhedsreform

Regeringen har udmeldt sit bud på, hvordan det danske sundhedssystem skal organiseres fremover. Det betyder blandt andet, at regionsrådene nedlægges, vi får fem nye sundhedsforvaltninger og 21 sundhedsfællesskaber.
Læs mere her

 

MÆRKESAG: En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling

En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling er desværre ikke altid en selvfølge. Derfor har bestyrelsen i Danske Ældreråd besluttet at arbejde for, at alle kommuner lever op til Sundhedsstyrelsens krav til en akutfunktion, og at det ikke skal koste borgerne penge at blive indlagt på en akutplads.
Klik her for at se mærkesagen


TEMA: Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Lovgivningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er blevet ændret, og nye forhold gør sig gældende fra 2018. Her kan du læse om de nye rammer.


Klik her for at se temaet

 

 


Aktivitetskalender

Tirsdag den 26. februar 2019: Danske Ældreråds temadag i Køge

Onsdag den 27. februar 2019: Danske Ældreråds temadag i Middelfart

Torsdag den 28. februar 2019: Danske Ældreråds temadag i Viborg

Tirsdag den 5. marts 2019: Danske Ældreråds temadag i Aalborg

Torsdag den 7. marts 2019: Danske Ældreråds temadag i Allerød

Torsdag den 21. marts 2019: Bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

Mandag den 29. april 2019: Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd

Tirsdag den 30. april 2019: Ældrepolitisk konference i Nyborg

Mandag den 30. september 2019: Temadag Farum

Tirsdag den 1. oktober 2019: Temadag Køge

Tirsdag den 8. oktober 2019: Temadag Middelfart

Onsdag den 9. oktober 2019: Temadag Viborg

Torsdag den 10. oktober 2019: Temadag Aalborg

Tirsdag den 26. november 2019: Konference i Vingsted