Mød Danske Ældreråds nye bestyrelse

Danske Ældreråds bestyrelse har konstitueret sig med to nye næstformænd. I alt er der fem nye bestyrelsesmedlemmer.  Se bestyrelsen her og læs mere om, hvad deres fokus i forhold til arbejdet i Danske Ældreråds bestyrelse er.

Mød bestyrelsen her

Politikerne skal holdes fast på deres velfærdsløfter

“Kommunerne er økonomisk pressede og i de kommende år bliver der flere ældre, som har behov for hjælp. De serviceforringelser vi i dag oplever på ældreområdet, bliver kun værre, hvis ikke der gøres noget.” – Mogens Rasmussen i formandens leder i nyhedsbrevet

Læs formandens leder

Folkemødet 2019 

Danske Ældreråd er med til Folkemødet den 13. til 15. juni på Bornholm. Det er en god mulighed for Danske Ældreråd for at debattere ældrepolitik og tale med politikere og samarbejdspartnere på området.

Læs mere her


Holdninger til ældrepolitik

Danske Ældreråds repræsentantskab vedtog d. 29. april en række holdninger til aktuelle ældrepolitiske områder.

Læs mere her

Grænsen er nået for forringelser

Danske Ældreråds repræsentantskab vedtog d. 29. april en fælles udtalelse: “Vi har i ældrerådene set eksempler på kommunale serviceniveauer, som ikke giver ældre med behov for hjælp mulighed for at leve et anstændigt og værdigt liv. Det er en trussel mod kernevelfærden i vores samfund”.

Find hele udtalelsen her

 

 

MÆRKESAG

En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling

En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling er desværre ikke altid en selvfølge. Derfor har bestyrelsen i Danske Ældreråd besluttet at arbejde for, at alle kommuner lever op til Sundhedsstyrelsens krav til en akutfunktion, og at det ikke skal koste borgerne penge at blive indlagt på en akutplads.

Læs mere om mærkesagen

TEMA

Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Lovgivningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er blevet ændret, og nye forhold gør sig gældende fra 2018. Her kan du læse om de nye rammer.

 

Læs mere om temaet

Kommende arrangementer

Mandag den 30. september 2019: Temadag Farum

Onsdag den 2. oktober 2019: Temadag Køge

Tirsdag den 8. oktober 2019: Temadag Middelfart

Onsdag den 9. oktober 2019: Temadag Viborg

Torsdag den 10. oktober 2019: Temadag Aalborg

Tirsdag den 26. november 2019: Konference i Vingsted