Kommunerne lytter til ældrerådene

Lokalpolitikere bliver ofte beskyldt for ikke at lytte nok til borgerne. Danmarks 98 ældreråd oplever det modsatte, viser ny undersøgelse.

Læs mere her

Leder: Ældreråd styrker lokaldemokratiet

Medlemsundersøgelsen tegner et billede af nogle meget aktive ældreråd, der på tværs af landet styrker lokaldemokratiet. Både gennem klassisk høringsarbejde, men også ved at arrangere borgermøder, indgå i samarbejde med andre organisationer og meget andet.

Læs mere her

Høringsvar er vigtige, men ældrerådene laver meget andet

Arbejdet med høringssvar er en central del af ældrerådenes virke og er stærkt medvirkende til, at kommunalbestyrelser og forvaltninger lytter til ældrerådenes rådgivning. Men ældrerådene laver meget andet, viser Danske Ældreråds undersøgelse.

Læs mere her

Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?

Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference i Vingstedcenteret ved Vejle tirsdag den 26. november.

Læs mere her

Klippekortet bør fremtidssikres

Klippekortet bør skrives ind i serviceloven, så man kan holde kommunerne fast på at bruge pengene til det, de er afsat til, og sikre de svageste ældre mod, at de mister muligheden for hjælp til selvvalgte aktiviteter, de ikke kan klare på egen hånd, skriver Danske Ældreråd i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad.

Læs mere her

MÆRKESAG

En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling

En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling er desværre ikke altid en selvfølge. Derfor har bestyrelsen i Danske Ældreråd besluttet at arbejde for, at alle kommuner lever op til Sundhedsstyrelsens krav til en akutfunktion, og at det ikke skal koste borgerne penge at blive indlagt på en akutplads.

Læs mere om mærkesagen

TEMAARTIKLER

Baggrundsviden du kan bruge i ældrerådsarbejdet

Bliv klogere på værdighedsmilliarden, den kommunale akutfunktion, kommunale sundhedshuse og meget mere.

Danske Ældreråd sætter i en række temaartikler fokus på nogle af de store dagsordener på ældreområdet.

Læs mere

Kommende arrangementer

Tirsdag den 26. november 2019: Konference i Vingsted

Mandag den 27. april 2020: Repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 28. april 2020: Konference