Fire store udfordringer på ældreområdet

Hvad er de store udfordringer på ældreområdet, og hvordan løser vi dem? De spørgsmål har Danske Ældreråds bestyrelse og knap 200 formænd og næstformænd fra ældreråd i Danmark drøftet på en række dialogmøder hen over efteråret. Drøftelserne er nu blevet samlet i fire mærkesager.

Læs mere her

Nye mærkesager skal sætte retningen

Danske Ældreråd runder året af med fire nye mærkesager, der skal sætte retningen for vores arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få et godt liv.

Læs mere her

Sådan arbejder ældreråd lokalt med mærkesagernes fire udfordringer

Danske Ældreråds mærkesager afspejler de udfordringer, som ældrerådene oplever på ældreområdet. Læs her, hvordan fire ældreråd allerede arbejder med nogle af udfordringerne.

Læs mere her

Ældre fylder ikke meget i finanslovsaftale

Selvom finanslovsaftalen for næste år prioriterer at løfte velfærden på en lang række områder, har den kun i begrænset omfang øje for at løfte velfærden for de ældre. Finanslovsaftalen indeholder dog to initiativer, der får betydning for ældreområdet.

Læs mere her

Temadage om samarbejdsrelationer og forebyggelse

Hvordan udvikler ældrerådene deres samarbejdsrelationer i kommunerne, og hvordan arbejder kommunerne med forebyggelse på ældreområdet. Det er de to spørgsmål, som forårets fem temadage sætter fokus på.

Læs mere her

MÆRKESAGER

Vi vil sikre økonomi til en værdig ældrepleje

 

 

Vi vil sikre forebyggelse så ældre kan få et godt liv

Vi vil sikre et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling


Vi vil sikre udbredelse af nye boligformer til ældre

Kommende arrangementer

Mandag den 24. februar 2020: Temadag i Hillerød, Frederiksborgcenteret – Hillerød

Onsdag den 26. februar 2020: Temadag i Køge, Den Hvide By – Køge

Mandag den 2. marts 2020: Temadag i Fredericia, Fuglsangcenteret – Fredericia

Tirsdag den 3. marts 2020: Temadag i Viborg, Tinghallen/BDO Lounge – Viborg

Onsdag den 4. marts 2020: Temadag i Aalborg, Hotel Scheelsminde – Aalborg

Mandag den 27. april 2020: Repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 28. april 2020: Ældrepolitisk Konference