Valg til bestyrelsen

Til foråret skal der være valg til Danske Ældreråds bestyrelse.Valghandlingen foregår i forlængelse af forårets temadage. Datoerne og byerne for temadagene ligger nu fast. 

Læs mere her


Ældrepolitisk konference

Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference den 15. november i Vingstedcentret, med fokus på udfordringerne ved det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Læs mere her 

MÆRKESAG: Underernæring

Danske Ældreråds bestyrelse har valgt, at underernæring skal være organisationens mærkesag i det kommende år. På denne hjemmeside kan du som medlem af ældrerådet finde viden, inspiration og konkrete værktøjer til at gå i dialog med kommunalbestyrelsen omkring underernæring.

Klik her for at se mærkesagen


TEMA: Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Lovgivningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er blevet ændret, og nye forhold gør sig gældende fra 2018. Her kan du læse om de nye rammer.


Klik her for at se temaet

 

 


Aktivitetskalender

Torsdag den 8. november: Bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

Torsdag den 15. november: Ældrepolitisk konference i  Vingstedcentret