Danske Ældreråds sekretariat holder sommerferielukket d. 15. – 28. juli. 

Danske Ældreråd hilser regeringens velfærdsplaner velkomne

Ældreområdet er under stort pres. Derfor hilser Danske Ældreråd det velkomment, at den nye regering vil føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre. Danske Ældreråd ser frem til, at løfterne bliver konkretiseret, når regeringen som en af sine første opgaver, skal have en økonomiaftale på plads med KL.

Læs mere her

Politikerne skal holdes fast på deres velfærdsløfter

“Kommunerne er økonomisk pressede og i de kommende år bliver der flere ældre, som har behov for hjælp. De serviceforringelser vi i dag oplever på ældreområdet, bliver kun værre, hvis ikke der gøres noget.” – Mogens Rasmussen i formandens leder i nyhedsbrevet

Læs formandens leder

Temadage efteråret 2019

Danske Ældreråds temadage efteråret 2019 stiller skarpt på, hvilke sundhedsfaglige indsatser kommunerne skal sikre borgerne, behovet for boliger til ældre i fremtiden og kvaliteten på plejehjemmene i Danmark.

Læs mere her


Danske Ældreråd på Folkemødet 

Folkemødet er en god mulighed for Danske Ældreråd for at debattere ældrepolitik, og få talt med mange politikere og samarbejdspartnere på området. I år var ingen undtagelse.

Læs mere her

Grænsen er nået for forringelser

Danske Ældreråds repræsentantskab vedtog d. 29. april en fælles udtalelse: “Vi har i ældrerådene set eksempler på kommunale serviceniveauer, som ikke giver ældre med behov for hjælp mulighed for at leve et anstændigt og værdigt liv. Det er en trussel mod kernevelfærden i vores samfund”.

Find hele udtalelsen her

 

MÆRKESAG

En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling

En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling er desværre ikke altid en selvfølge. Derfor har bestyrelsen i Danske Ældreråd besluttet at arbejde for, at alle kommuner lever op til Sundhedsstyrelsens krav til en akutfunktion, og at det ikke skal koste borgerne penge at blive indlagt på en akutplads.

Læs mere om mærkesagen

TEMAARTIKLER

Baggrundsviden du kan bruge i ældrerådsarbejdet

Bliv klogere på værdighedsmilliarden, den kommunale akutfunktion, kommunale sundhedshuse og meget mere.

Danske Ældreråd sætter i en række temaartikler fokus på nogle af de store dagsordener på ældreområdet.

Læs mere