Danske Ældreråd bakker op om myndighedernes beslutning om at indføre stop for besøg på plejehjem

– Forbuddet er nødvendigt, men har desværre nogle menneskelige konsekvenser for den ældre borger i form af savn og ensomhed. Vi kan kun opfordre til, at pårørende, besøgsvenner og andre, holder kontakten med de ældre via telefonen eller via videokald, siger Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

Læs mere her

Midt i en coronatid

På blot en måned er der vendt op og ned på vores samfund. Adfærdsmønstre er forandret, usikkerhed og frygt for at blive smittet med coronavirus dominerer hverdagen. Og ikke mindst hos den gruppe som vi, der er ældre, tilhører.

Læs mere her

Gratis vaccination mod pneumokokker til ældre, der er fyldt 65 år

Som led i håndteringen af COVID-19 udbruddet har regeringen besluttet at iværksætte en række vaccinationsindsatser, herunder vaccination mod pneumokokker til alle ældre, der er fyldt 65 år samt borgere i særlige risikogrupper under 65 år.

Læs mere her

 

Sådan kan dit ældreråd afholde video- eller telefonmøder

På grund af risikoen for smittespredning kan Danmark være lukket ned i nogen tid. En måde at holde kontakten i ældrerådene er at afholde videomøder eller klassiske telefonmøder.

Læs mere her

Information om coronavirus

Danske Ældreråd følger situationen omkring coronavirus tæt, og opfordrer ældrerådene til at holde sig opdateret. Du kan her finde links til aktuel information.

Læs mere her

MÆRKESAGER

Vi vil sikre økonomi til en værdig ældrepleje

 

 

Vi vil sikre forebyggelse så ældre kan få et godt liv

Vi vil sikre et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling


Vi vil sikre udbredelse af nye boligformer til ældre

Kommende arrangementer

Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference (aflyst)

Tirsdag den 24. november 2020: Konference i Vingsted