Bestyrelsesvalg i Danske Ældreråd

Se den nyvalgte bestyrelse her

 

VIVE’s tal overrasker ikke 

VIVE har i dag udgivet en rapport om, hvor mange ældre, der modtager praktisk hjemmehjælp. Ældrerådene, som sidder som høringspart på de kommunale budgetter, er ikke overraskede over tallene, der viser at færre modtager praktisk hjemmehjælp i 2017 sammenlignet med 2007.

Læs mere her


Ældrepolitisk konference 2019

Danske Ældreråd afholder Ældrepolitisk konference i Nyborg d. 30. april. Overskriften er: “Overdragelse og samskabelse – hvordan bidrager Ældrerådene bedst?”.

Læs mere og tilmeld dig her

Repræsentantskabsmøde 2019

Danske Ældreråd afholder repræsentantskabsmøde den 29. april 2019 på Hotel Nyborg Strand.

Se indkaldelsen her

Regeringens sundhedsreform

Regeringen har udmeldt sit bud på, hvordan det danske sundhedssystem skal organiseres fremover. Det betyder blandt andet, at regionsrådene nedlægges, vi får fem nye sundhedsforvaltninger og 21 sundhedsfællesskaber.
Læs mere her

 

MÆRKESAG: En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling

En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling er desværre ikke altid en selvfølge. Derfor har bestyrelsen i Danske Ældreråd besluttet at arbejde for, at alle kommuner lever op til Sundhedsstyrelsens krav til en akutfunktion, og at det ikke skal koste borgerne penge at blive indlagt på en akutplads.
Klik her for at se mærkesagen


TEMA: Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Lovgivningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er blevet ændret, og nye forhold gør sig gældende fra 2018. Her kan du læse om de nye rammer.


Klik her for at se temaet

 

 


Aktivitetskalender

Torsdag den 21. marts 2019: Bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

Mandag den 29. april 2019: Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd

Tirsdag den 30. april 2019: Ældrepolitisk konference i Nyborg

Mandag den 30. september 2019: Temadag Farum

Tirsdag den 1. oktober 2019: Temadag Køge

Tirsdag den 8. oktober 2019: Temadag Middelfart

Onsdag den 9. oktober 2019: Temadag Viborg

Torsdag den 10. oktober 2019: Temadag Aalborg

Tirsdag den 26. november 2019: Konference i Vingsted