Lovgivning om ældreråd

Reglerne om ældreråd findes i §§ 30-33 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Læs her Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retsinformation.dk)

For en nærmere beskrivelse og uddybning af reglerne om ældreråd se vejledning om ældreråd.

Læs her Vejledning om ældreråd (retsinformation.dk)

Serviceloven

Reglerne om hjælp og pleje til ældre findes i serviceloven.

Læs her Serviceloven (retsinformation.dk)

De mest centrale regler om hjælp og pleje til ældre fremgår nedenfor.   

 • Værdighedspolitik (§ 81 a)

Ydelser:

 • Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (§ 79)
 • Forebyggende hjemmebesøg (§ 79 a)
 • Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice (§ 83)
 • Rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
 • Afløsning og aflastning samt midlertidige ophold (§ 84)
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning (§ 86)

Organisering og tilrettelæggelse:

 • Regler om frit valg af leverandør (§§ 91-93)
 • Kvalitetsstandarder (§§ 138-139)

Tilsyn:

 • Det kommunale tilsyn (§ 151)
 • Ældretilsynet i Styrelsen for Patientsikkerhed (§ 150)

For en nærmere beskrivelse og uddybning af reglerne om hjælp og pleje til ældre efter serviceloven se vejledning 2 til serviceloven.

Læs her Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven (retsinformation.dk)

Sundhedsloven

Reglerne om kommunale sundhedsopgaver findes i sundhedsloven.

Læs her Sundhedsloven (retsinformation.dk)

De mest centrale reger om kommunale sundhedsopgaver til ældre fremgår nedenfor.  

 • Forebyggelse og sundhedsfremme (§ 119)
 • Hjemmesygepleje (§ 138)
 • Genoptræning (§ 140)
 • Omsorgstandpleje (§ 131)

Tilsyn:

 • Det sundhedsfaglige tilsyn i Styrelsen for Patientsikkerhed (§ 213)

For mere information om reglerne se vejledninger og bekendtgørelser på sundhedsområdet, eksempelvis: