Relevant lovgivning

Herunder har vi udvalgt lovstof og struktureret det ud fra, hvad der er mest relevant i ældrerådsarbejde.
Vi linker til eksterne sider, som ofte bliver omstruktureret eller fjernet. Hvis et link derfor ikke virker, er du velkommen til at kontakte os på mail: info@danske-aeldreraad.dk
Du kan også finde lovgivningen på hjemmesiderne på listen herunder:
www.retsinfo.dk (Retsinformation)
www.sm.dk (Socialministeriet)
www.borger.dk (information og selvbetjening fra kommuner, regioner og stat).

Til Serviceloven findes otte vejledninger, hvor vejledning nr. to er mest interessant for ældreråd.
Vejledning to omhandler bl.a.:
  • personlig og praktisk hjælp
  • madservice
  • genoptræning
  • vedligeholdelsestræning
  • kvalitetsstandarder
  • tilsyn
  • hjælp til demente
  • plejevederlag
  • forebyggende hjemmebesøg
  • frit valg
Find vejledningerne herunder:
Klik her for at se Vejledning nr. 1 til serviceloven
(VEJ nr 12 af 15/02/2011, Socialministeriet) Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven

Klik her for at se Vejledning nr. 2 til serviceloven
(VEJ nr 9441 af 24/06/2014 ) Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Klik her for at se Vejledning nr. 3 til serviceloven
(VEJ nr 11 af 15/02/2011, Socialministeriet). Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Klik her for at se Vejledning nr. 4 til serviceloven
(VEJ nr 14 af 15/02/2011, Socialministeriet). Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Klik her for at se Vejledning nr. 5 til serviceloven
(VEJ nr 10 af 15/02/2011, Socialministeriet). Vejledning om særlig støtte til voksne

Klik her for at se Vejledning nr. 6 til serviceloven
(VEJ nr 7 af 15/02/2011, Socialministeriet). Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Klik her for at Vejledning nr. 7 til serviceloven
(VEJ nr 9 af 15/02/2011, Socialministeriet). Vejledning om borgerstyret personlig assistance

Klik her for at se Vejledning nr. 8 til serviceloven
(VEJ nr 8 af 15/02/2011, Socialministeriet). Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper

(LBK nr 656 af 15/06/2011)
(BEK nr 766 af 25/06/2010)
Scroll til toppen