Organisation

Danske Ældreråd er en medlemsbaseret landsorganisation for de kommunale ældreråd. Den øverste myndighed  er repræsentantskabet, som består af Danske Ældreråds medlemmer. De indkaldes en gang årligt til repræsentantskabsmøde. Valg af formand sker på det ordinære repræsentantskabsmøde i ulige år, og valg af næstformand sker på det ordinære repræsentantskabsmøde i lige år.

Bestyrelsen vælges ved lokale valg i 10 valgkredse. Valgkreds 1, 3, 5, 7 og 9 vælger et bestyrelsesmedlem og en stedfortræder hver i første kvartal i ulige år for to år. Valgkreds 2, 4, 6, 8 og 10 vælger et bestyrelsesmedlem og en stedfortræder hver i første kvartal i lige år for to år. Genvalg kan finde sted. Valgene kan om nødvendigt afholdes uden fysisk fremmøde.

Læs mere i Danske Ældreråds vedtægt

Danske Ældreråd har et sekretariat, som betjener bestyrelsen og servicerer medlemmerne i forhold til ældrerådenes arbejde.

Scroll til toppen