Kontingentet vedtages på repræsentantskabsmødet. Kontingentstørrelsen udgør 75 øre pr. borger, som er fyldt 60 år.

Kontingentet giver adgang til en række ydelser:

  • Alle medlemmer er velkomne til at kontakte vores sekretariat for at afklare tvivlsspørgsmål eller få assistance i forhold til ældrerådets arbejde. Sekretariatet assisteres af bestyrelse.
  • 8-10 gange om året udsender vi Danske Ældreråds nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder aktuelle artikler, nyheder, lovstof og andre relevante informationer. Ældre-/Seniorråd er velkomne til at komme med indlæg til nyhedsbrevet.
  • Danske Ældreråd indbyder til konferencer, møder og temadage – skræddersyet til arbejdet i ældre-/seniorråd. Alle konferencer og temadage giver redskaber, der styrker det enkelte medlems muligheder for at indgå effektivt og kompetent i arbejdet i lokalkommunen.