Årsberetninger fra ældre/-seniorråd inspirerer og synliggør ældrerådenes arbejde. Ældrerådsmedlemmer, interesserede borgere og presse kan her få indsigt i det arbejde som foregår i ældrerådene.

Send gerne jeres ældreråds årsberetning til info@danske-aeldreraad.dk, så lægger vi den på hjemmesiden.