Bestyrelse

Danske Ældreråds bestyrelse består af formandskab med en formand og to næstformænd og yderligere otte medlemmer. Fra hver af de 10 valgkredse er valgt ét bestyrelsesmedlem og to stedfortrædere til bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse blev valgt i 2021 og dens  periode udløber efter repræsentantskabsmødet i 2023.

På repræsentantskabsmøde 2015 vedtog de stemmeberettigede repræsentanter, at regionsældreråd fik en observatørpost i Danske Ældreråds bestyrelse.

Scroll til toppen