Danske Ældreråds bestyrelse består af formandskab med en formand og en næstformænd og yderligere 10 medlemmer. Fra hver af de 10 valgkredse er valgt ét bestyrelsesmedlem og to stedfortrædere til bestyrelsen.

På repræsentantskabsmøde 2015 vedtog de stemmeberettigede repræsentanter, at regionsældreråd fik en observatørpost i Danske Ældreråds bestyrelse.