1. oktober: FN’s Internationale Ældredag

TEMA FOR 1. OKTOBER 2019 – FNs INTERNATIONALE ÆLDREDAG

Vejen mod større lighed uanset alder

(Oversat af sekretariatet fra: "The Journey to Age Equality’")

FNs Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres, civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på den internationale udviklingsdagsorden. Hvert år har sit særlige tema.

I år fokuserer temaet på, hvordan man håndterer og forhindrer, at uligheden bliver alt for stor. Temaet tager afsæt i FNs Verdensmål 10 om ’Mindre Ulighed’.

Målet er at mindske ulighed i og mellem lande og sigter mod, at alle skal sikres lige muligheder, ligesom samfundsforårsagede uligheder skal reduceres. Blandt andet ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke og ved at enhver uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.

Markerer dit ældre-/seniorråd 1. oktober? Send program eller andet relevant materiale til os på info@danske-aeldreraad.dk - så bliver det tilgængeligt her på siden.

Sådan fejrer ældrerådene FNs internationale ældredag 2019

Herunder kan du se programmerne fra forskellige ældre-/seniorråd:

Ældrerådet Lolland Kommune

Ældrerådet Assens Kommune

Kerteminde Seniorråd

Hillerød Ældreråd

Scroll til toppen