Politiske mærkesager for Danske Ældreråd

Økonomi til en værdig ældrepleje

I de senere år er der sket en udhuling af velfærden på ældreområdet, fordi pengene ikke er fulgt med det stigende antal ældre med behov for hjælp. Udhuling af velfærden ...
Læs mere

Forebyggelse så flere ældre får et godt liv

Der er et stort potentiale både menneskeligt og økonomisk i at holde raske ældre raske. Den enkelte ældres livsstil, levevilkår samt samfundets velfærdstilbud spiller samlet en rolle. Undersøgelser viser, at ...
Læs mere

Et nært sundhedsvæsen med kvalitet og sammenhæng for borgerne

Ensartet og høj kvalitet Det nære sundhedsvæsen får flere og flere opgaver, og det kræver, at der stilles krav til en ensartet, høj kvalitet, og at der følger den nødvendige ...
Læs mere

Udbredelse af nye boformer til ældre

Fremtidens udbud bør være varieret og matche livets forskellige faser fra livet som aktiv senior til livet som ældre med pleje- og omsorgsbehov. I takt med den voksende ældrebefolkning stiger ...
Læs mere
Scroll til toppen