Politiske mærkesager for Danske Ældreråd

Økonomi til en værdig ældrepleje

Pengene skal følge med udviklingen i antallet af ældre, og der skal investeres i et reelt velfærdsløft på ældreområdet. I de senere år er der sket en udhuling af velfærden ...
Læs mere

Forebyggelse så flere ældre får et godt liv

Et godt helbred er for mange en forudsætning for en god alderdom. Desværre lider stadig flere danskere - og særligt de ældre aldersgrupper - af kroniske sygdomme. Hertil kommer, at ...
Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med kvalitet for borgerne

Vi har et godt sundhedsvæsen i Danmark med god specialiseret behandling på syghusene. Men der er behov for mere ensartet kvalitet på tværs af kommunerne og for at skabe mere ...
Læs mere

Udbredelse af nye boformer til ældre

Vi bliver flere ældre i fremtiden, og det stiller krav til en variation i boformer. Det gælder ikke alene i forhold til antallet af boliger, men også i forhold til ...
Læs mere
Scroll til toppen