Politiske mærkesager for Danske Ældreråd

Vi vil sikre økonomi til en værdig ældrepleje

Pengene skal følge med udviklingen i antallet af ældre, og der skal investeres i et reelt velfærdsløft på ældreområdet. Mange ældreråd oplever, at der i de senere år er sket ...
Læs mere

Vi vil sikre forebyggelse, så ældre kan få et godt liv

Forebyggelse og sundhedsfremme har stor betydning for at leve et langt, selvstændigt og meningsfuldt liv. Det handler grundlæggende om at forhindre, at raske bliver syge, samt at mennesker med sygdom ...
Læs mere

Vi vil sikre et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling

Flere opgaver flytter fra sygehusene til kommunerne. Det skal følges af nationale krav til kvaliteten, så der sikres ensartet høj kvalitet på tværs af kommunerne, og der skal sættes en ...
Læs mere

Vi vil sikre udbredelse af nye boligformer til ældre

Der bliver flere ældre i fremtiden, og det stiller krav til boligformerne til ældre. Det gælder ikke alene i forhold til antallet af boliger, men også i forhold til at ...
Læs mere
Scroll til toppen