I Danske Ældreråds håndbog om ældrerådsarbejde kan formænd og ældrerådsmedlemmer blandt andet læse, hvordan man som nyvalgt ældreråd organiserer sig, hvordan man forbereder ældrerådsvalg, hvad der kendetegner det gode høringssvar og meget mere.

Håndbogen beskriver de lovgivningsmæssige rammer for ældrerådsarbejdet, ligesom der gives eksempler på, hvordan man som ældreråd kan gribe arbejdet an i praksis. De forskellige kapitler kan læses uafhængigt af hinanden, og håndbogen kan bruges som et opslagsværk.

Danske Ældreråd har udarbejdet en håndbog i ældrerådsarbejde for at samle den mest nødvendige information ét sted. Ambitionen er, at både nye og garvede ældrerådsmedlemmer får gavn af den.

Håndbogen kan downloades her

 

Opdateret november 2023