Nyheder

Inspirationskatalog med 10 eksempler på hvordan kommuner kan udvikle ældreplejen

KL har udgivet et nyt inspirationskatalog med 10 cases, der beskriver, hvordan kommunerne kan reorganisere ældreplejen og anvende personaleressourcerne bedre. Kataloget beskriver desuden, hvordan der skabes en bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren, så de understøttes i et selvstændigt og værdigt liv længst muligt.

Ny rapport beskriver ældre borgeres oplevelse af sammenhæng i den kommunale pleje og hjælp

Den kommunale pleje og hjælp bliver stadig mere udbygget og specialiseret. Det betyder, at borgeren kommer i kontakt med flere forskellige funktioner og medarbejdere end tidligere. Videnscenter for værdig ældrepleje har bedt Vive undersøge borgernes oplevelse af sammenhæng i den kommunale pleje og hjælp.

Scroll til toppen