Nyheder

Ældreråd om ny ældrelov: Det centrale spørgsmål bør være at sætte ældre borgere fri til at leve det liv, de ønsker

I en fælles udtalelse – vedtaget på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022– opfordrer landets ældreråd til, at ældreplejen bliver bygget på et fundament af tillid til, at ældre borgere er de nærmeste til at kende deres individuelle behov.

Dét ser jeg frem til på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference

Snart er der repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference. Vi bliver cirka 500 deltagere begge dage, og 88 ældre- og seniorråd er repræsenteret. Det, synes jeg, er et imponerede fremmøde, og jeg ser frem til at møde jer alle – både nyvalgte og garvede rådsmedlemmer.

Værdighedspolitikker virker

Seks år efter indførelsen af værdighedspolitikker har der hidtil ikke været noget samlet overblik over, hvordan man har arbejdet med politikkerne i kommunerne. Derfor har Videnscenter for værdig ældrepleje undersøgt kommunernes erfaringer med at udvikle og omsætte politikkerne til praksis. Undersøgelsen inddrager forvaltninger, ældreråd, ledere og medarbejdere.

Ny sundhedsreform: Danske Ældreråd vil have klare rammer for de midlertidige pladser

Flere og flere især ældre borgere opholder sig på kommunernes midlertidige pladser i overgangen fra sygehus til eget hjem eller plejebolig. Men på trods af, at der ofte er tale om svækkede patienter, der har behov for behandling og genoptræning, mangler man fra politisk hold at få defineret klare rammer for, hvad de midlertidige pladser skal kunne. Det er en udfordring, som bør løses i de aktuelle forhandlinger om en sundhedsreform, mener Danske Ældreråd.

Undersøgelse: Forskellige valgformer giver enorme forskelle i stemmeprocenter ved ældrerådsvalg

Vidt forskellige valgformer og stemmeprocenter, der svinger fra 11 procent til 74 procent.  En ny opgørelse bekræfter, at opskriften på at få en høj valgdeltagelse ved ældrerådsvalgene er at afholde valgene som fremmødevalg på samme dag som kommunalvalget. 

Danske Ældreråd efterlyser flere sammenhængende og forpligtende indsatser i ny sundhedsreform

Danske Ældreråd anerkender de gode takter i regeringens udspil til ny sundhedsreform, men ser behov for yderligere konkretisering af initiativerne og appellerer til, at den endelige reform bliver præget af en mere sammenhængende og forpligtende indsats end udspillet lægger op til.

Scroll til toppen