Nyheder

Kaffemøde som valgform til seniorrådsvalg i Høje-Taastrup vil få alvorlige konsekvenser for lokaldemokratiet

Som led i udarbejdelse af budget for 2021-24 har Høje-Taastrup Kommune stillet forslag om, at næste valg til Seniorrådet ikke afholdes som fremmødevalg, men som et ”kaffemøde”, hvor alle valgberettigede borgere inviteres til at deltage. Høje-Taastrup Seniorråd og Danske Ældreråd ser med stor bekymring på forslaget. Det er vores klare vurdering, at denne valgmetode vil få alvorlige konsekvenser for valgdeltagelsen, og dermed svække borgernes mulighed for indflydelse på ældrepolitikken.

Omsorgen skal tilbage i fokus

Optagelserne af de svigt, som to plejehjemsbeboere i Aarhus og Randers udsættes for, har været sommerens helt store samtaleemne. Optagelserne og den efterfølgende debat viser, at der er behov for, at kvaliteten af den omsorg, der ydes svækkede ældre, kommer tilbage i fokus.

Omsorgssvigt i ældreplejen handler både om manglende ressourcer og en forrået kultur

Videooptagelser fra det aarhusianske plejehjem Kongsgården er et skræmmende eksempel på omsorgssvigt i ældreplejen. Danske Ældreråd hilser det velkomment, at sundheds- og ældreministeren nu vil sætte området under lup og invitere til topmøde om retningen for fremtidens ældrepleje.

Scroll til toppen