Bestyrelsesmedlemmerne i Danske Ældreråd


Landsformand
Mogens Rasmussen
Rubæksbanke 9
5500 Middelfart
Mobil: 27148090
Mail@mogensrasmussen.dk

Mogens er meget interesseret i samfundsforhold, og han følger aktivt med i ældrepolitikken. Derfor stillede han op til bestyrelsen i Danske Ældreråd.

Læs mere om Mogens
Han arbejder i tanke og handling arbejder for, at især ældre borgere med behov får en omsorgsfuld og fagkyndig pleje og støtte.
Fra april 2012 til maj 2013 var han suppleant og siden maj 2013 har han været medlem af bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD. Han har været medlem af Middelfarts Kommunes Ældreråd siden 1.januar 2010 og er genvalgt pr. januar 2014. Han deltager her i flere udvalgsarbejder – digitalisering og velfærdsteknologi, og han er med i projektgruppe vedrørende demens og pårørende-problematikker.
Mogens er oprindeligt uddannet inden for handel og markedsføring, og han har i en lang årrække fungeret som eksportchef og salgsdirektør i større danske og udenlandske virksomheder. De sidste 15 år af sit arbejdsliv var Mogens selvstændig med egen virksomhed, som nu er blevet solgt videre.
Han har i store dele af sit arbejdsliv været medlem af flere erhvervsbestyrelser. Det har gjort ham fortrolig med arbejdet i større organisationer.
*
Valgkreds 1
Næstformand

Inger Møller Nielsen
Sverigesvej 11
9700 Brønderslev
Tlf. 2146 1770
ingermoellernielsen@gmail.com

 

Valgkreds 2
Per Toft Mouritsen
Kærvej 37
7870 Roslev
Tlf. 9757 2144
per.mouritsen@privat.dk 
 
Læs mere om Per
Med baggrund i personlige oplevelser omkring en tæt pårørendes demens, hvor de pårørende ikke kom så meget i focus, som kunne ønskes, vil dette område blive fulgt tæt.
Per Toft Mouritsen er næstformand i Skive Kommunes Ældreråd. Han var formand for Bruger- Pårørenderådet ved plejehjemmet, hvor forældrene boede, i perioden fra 1999 – 2010.

Valgkreds 3
Carl Aksel Kragh Sørensen
Ludvig Holbergsvej 4a
8230 Åbyhøj
Tlf.:86257424
Mobil: 21917688
caks@petersminde.dk

Carl Aksel har gennem årene oparbejdet et stort ønske om at gøre livsvilkårene bedre for ældre mennesker.

Læs mere om Carl Aksel
Han har oplevet mange måder at blive gammel på og mange måder at dø på – og var også efter et langt arbejdsliv selv kommet i reparationsalderen. Derfor stillede han op til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse, hvor han har været medlem siden maj 2013. Han er medlem af Ældrerådet i Aarhus Kommune, hvor han har været medlem i otte år, heraf formand i tre år, næstformand i et år og nu sekretær på tredje år. Han er i forretningsudvalget for Regionsældrerådet og tovholder i 7-by samarbejdet.
Carl Aksel var selvstændig erhvervsdrivende i 45 år – som tredje generation i en gartnerivirksomhed – hvor han som 21-årig efter sin fars død overtog driftsansvaret. Han har siddet med i talrige klubber, sektorer og bestyrelser indenfor gartneribranchens mange berøringsflader. Virksomheden gennemgik mange organisatoriske og teknologiske ændringer, og han sluttede i 2004 med at sælge en forædlingsvirksomhed med spanske marguritter, som han i de sidste fem år var konsulent for. Det medførte rejser i Europa, USA, Sydamerika, Afrika, Mellemøsten, hvor han hjalp kunder. På virksomhedens tidligere areal blev der bygget seniorboliger og ungdomsboliger.
*
Valgkreds 4
Tommy Petersen
Fejlbergvej 26, St. Darum
6740 Bramming
Tlf.: 2012 3677
Post42p@gmail.com
 

*
Valgkreds 5
Evy H. Nielsen
Assens
evynielsen@mail.dk
 

*
Valgkreds 6
Flemming Tejmers
Solvænget 6, Kalvehave
4771 Kalvehale
Mobil: 2043 5609
flt@c.dk
 

*
Valgkreds 7
Steen-Kristian Eriksen
Nyvej 3
4440 Mørkøv
Mobil: 3140 3341
eriksen4440@gmail.com

 

*
Valgkreds 8
Flemming Eilstrup
Gildhøjparken 27
2605 Brøndby
Mobil: 2347 2322
Flemming.eilstrup@youmail.dk
 

Valgkreds 9
Finn Kamper-Jørgensen
Toeltvej 37
3050 Humlebæk
Tlf.: 4919 1188
Mobil: 2244 1575
finnkamper@gmail.com

Finn-Kamper Jørgensen fokuserer på det gode ældreliv, sundhedspolitik og socialpolitik.

Læs mere om Finn

Finn Kamper-Jørgensen har 9 års erfaring med Seniorråds arbejde,- formand i en periode Han er også medlem af forretningsudvalget for Regionsældrerådet for Region Hovedstaden.
Finn-Kamper Jørgensen er initiativtager til, at kommunalbestyrelsen for Fredensborg Kommune har etableret Danmarks eneste “Forebyggelsesråd for Ældrebefolkningen” – og han er selv, som repræsentant for bruger-siden, blevet formand. Der etableres handlingsplaner for vigtige indsatser, bl.a fysisk aktivitet, 5-årig gigt-handlingsplan, faldforebyggelse, mental sundhed mv.
Han er pensioneret læge. Har et langt liv fokuseret professionelt på forbedring af danskernes levetid og sundhed. Været leder af Statens Institut for Folkesundhed i 30 år og bl.a været 20 år i Sundhedsministeriets koncernledelse. Stor international og nordisk erfaring med udvikling af sundhed og sundhedsvæsenet. Er bredt interesseret i det gode ældreliv. Han spiller key-board, spiller revy og synger i Old Stars Gospel kor.

 

Kirsten Nissen
Valgkreds 10
Næstformand
Kirsten Nissen
Dronningens Tværgade 23,5-3
1302 København K
Mobil 40382782
kirstennissen45@gmail.com

Kirsten Nissen  er formand for Københavns Ældreråd.

Læs mere om Kirsten
Kirsten Nissen er formand for Københavns Ældreråd. Hun er meget glad for ældrerådsarbejdet, hvor hun kan bruge sine evner og erfaring i interessevaretagelse, – det er der god brug for. Kirsten Nissen har været forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund og medlem af LO´s Daglige Ledelse. Har erfaring fra en række bestyrelsesposter i bl.a PKA, KTO, ATP, LD og Nationalbanken.