Forskelle og ligheder mellem ældreråd i Norden

På initiativ fra Danske Ældreråd var ældreråd fra hele Norden i efteråret samlet til arbejdsseminar i Stockholm for at lære af hinandens forskelle og ligheder.