KL og Danske Ældreråd: Alle plejehjem bør oprette plejehjemsråd

KL og Danske Ældreråd anbefaler, at alle plejehjem etablerer et forum for inddragelse for at sikre kvalitet og inddragelse.