Sådan arbejder ældreråd med trafik

Hvordan kan man som ældreråd blive en aktiv spiller i kommunens arbejde med trafik? Det er et spørgsmål, som Rita Stokholm Vinding fra Danske Ældreråds bestyrelse, har undersøgt i en stikprøvemåling blandt ældreråd i Midtjylland.