Tidligere temadage

Læs programmet her Efterår 2020: Temadage om valg til ældreråd og kommunale erfaringer med COVID-19
Læs programmet her Forår 2020: Temadage om samarbejdsrelationer og forebyggelse
Læs programmet her Efterår 2019: Kommunernes sundhedsfaglige opgaver – boligformer og et godt og værdigt liv på plejehjem
Læs programmet her Forår 2019: Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning
Læs programmet her Efterår 2018: Demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, kvalitetsstandarder m.m.
Læs programmet her Forår 2018: Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd
Læs programmet her Forår 2017: Temadage om tilsyn i ældreplejen
Læs programmet her Efterår 2016: Temadage om valg til ældrerådene
Læs programmet her Efterår 2015: Temadage om ældre-/seniorråds synlighed og medier
Læs programmet her Efterår 2014: Temadage om kommunal økonomi og ældre-/seniorråds økonomi
Læs programmet her Efterår 2012: Temadage om ældrerådsvalg 2013
Læs programmet her Efterår 2011: Fem temadage om kvalitetsstandarder
Læs programmet her Forår 2011: Temadage om ældreråd og mediesynlighed
Læs programmet her Efterår 2010: Temadage om ældreråd og de kommunale budgetter