Tema: Den kommunale akutfunktion

I dette tema kan du læse om  den kommunale akutfunktion og om de krav, den nye kvalitetsstandard stiller til, hvad en akutfunktion skal/kan indeholde. Ældrerådene er høringspart på kvalitetsstandarden for akutfunktionen i kommunerne, og dette tema er tænkt som en ressource for ældrerådenes medlemmer, så de i endnu højere grad kan indgå i en konstruktiv dialog med kommunalbestyrelserne.