Tema: Sundhedshuse - Nye rammer og styrkelse af den danske sundhedsindsats

Flere og flere sundhedsopgaver, bliver samlet under samme tag i kommunale "sundhedshuse". Baggrunden er et stærkt politisk ønske om at styrke samarbejdet om borgernes sundhed i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og derfor er mange kommuner fokuseret på at styrke den faglige sammensætning i flere og i langt større sundhedshuse. Målet i de enkelte kommuner er fleksible sundhedshuse, hvor bl.a. kommune, region, almen praksis, andre praksisydere og frivillige organisationer arbejder sammen om borgerens forløb, men ikke nødvendigvis med samme struktur overalt i landet.

I dette tema tager vi "sundhedshuse" op til overvejelse og oplyser om forskellige vinkler og aspekter vedr. sundhedshusene. Som borgere i Danmark, skal vi nemlig til at vænne os til ny modeller og metoder i det danske sundhedsvæsen, hvor mange sygdomme og behandlinger nu skal varetages kommunalt, og den velkendte opdeling i primær- og sekundær sundhedssektor vil ikke længere have samme betydning. Set i den sammenhæng er det derfor yderst relevant, at ældre-/seniorråd har kendskab til "sundhedshusene" og får kendskab til, hvilke politikker der står bag sundhedshusenes tilblivelse og hvilket formål og indsatsområde sundhedshusene har i "det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.