Tema: En værdig død

Alle kan blive enige om at ønske sig et værdigt liv og en værdig død, men hvad er en værdig død? Hvor og hvordan ønsker vi at dø og sker det som vi reelt ønsker og forventer det? Spørgsmål som disse er over de seneste årtier kommet tiltagende i fokus i politiske, samfundsmæssige og medmenneskelige sammenhænge.

I Danske Ældreråd tager vi nu temaet op, idet regeringen og støttepartier er enige om at understøtte kommunernes arbejde med at sikre ældre en værdig afslutning på livet. Derfor vil ældreråd landet over i de kommende år blive involveret og præsenteret for initiativer og beslutninger som vedrører en værdig død.behov