En uge før sommerferien besluttede byrådet i Aarhus, at der skal serveres mindre kød på plejehjem og mere grønt for at lette kommunens klimaaftryk. Ældrerådet i Aarhus protesterer kraftigt mod beslutningen, der går ud over ældres ret til selv at bestemme, hvad de vil spise.

Som led i Aarhus Kommunes klimaambitioner vedtog et flertal i byrådet juni 2019, at der skal skæres ned på kød og serveres mere grønt i de kommunale køkkener – herunder på kommunens plejehjem. Beslutningen, der er taget uden, at ældrerådet har været hørt, har fået Ældrerådet i Aarhus på barrikaderne.

Trækker overskrifter
I læserbreve og interviews i Aarhus Stiftstidende påpeger formanden for Ældrerådet i Aarhus Jan Radzewicz, at beboerne selv betaler for deres mad og derfor også selv må bestemme, hvad de vil spise i dialog med det kostkyndige personale. Han gør desuden gældende, at mange ældre er småtspisende og har brug for en god andel af protein i det, de spiser – og proteiner er der ikke mange af i grøntsager, men i kød. Hertil er Ældrerådet i Aarhus utilfredse med ikke, at have været hørt i sagen.

Budskaberne har fået stor opbakning af Aarhus Stiftstidendes læsere. I flere læserbreve udtrykkes forargelse over, at kommunalpolitikerne vil beslutte, hvilken mad ældre skal spise.

Sidste ord er ikke sagt
Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus har tilkendegivet, at de vil drøfte Ældrerådets kritik på næste udvalgsmøde. Men om udvalget vil henstille til, at sagen genoptages via en rådmand eller borgmester, er usikkert.

Ét er dog sikkert: Ældrerådet i Aarhus vil forsætte med at kæmpe for, at beboerne på kommunens plejehjem selv bestemmer om de vil spise meget kød eller meget grønt, og at det ikke er noget som kommunalpolitikerne skal bestemme.

Læs her debatindlæg med Aarhus Ældreråds argumenter mod beslutningen (eksternt link)

Det mener Danske Ældreråd
Sagen er principiel, idet den handler om retten til selv at bestemme, hvad man spiser.

Som Ældrerådet i Aarhus påpeger, handler sagen ikke om at være for eller imod kød, men om ældres ret til at bestemme, hvad den mad de selv betaler for, skal bestå af.

Ønsker plejehjemsbeboerne primært at spise kød, skal det afspejle sig i menuen, ligesom det skal afspejle sig i menuen, hvis beboerne primært ønsker plantebaseret kost.

Den beslutning skal ikke tages af kommunalpolitikerne, men af de ældre, der spiser og betaler for maden.

Publiceret den 16. august 2019