Danske Ældreråd finder det meget bekymrende, at flere kommuner afskaffer klippekortsordningen.

I de seneste år har plejehjemsbeboere og de svageste hjemmehjælpsmodtagere via klippekortsordningen haft mulighed for at få en halv times ekstra hjælp om ugen til aktiviteter efter eget valg.

Den mulighed tager cirka hver femte kommune nu fra plejehjemsbeboerne. Det fremgår af et svar til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), som også oplyser, at han nu vil kontakte de relevante kommuner for at få en forklaring.

Læs svaret her

Flere kommuner nedlægger ordningen
Danske Ældreråd finder det kritisabelt, at kommuner nedlægger en velfungerende ordning som klippekortet, der har spredt glæde blandt de svageste ældre.

Klippekortsordningen giver de svageste ældre mulighed for større selvbestemmelse, fordi klippekortet er de ældres egen tid og kan bruges til alt det, som giver livskvalitet for lige præcis dem.

Men Danske Ældreråd kan samtidig konstatere, at kommunerne har ret til at tage klippekortet fra ældre, eftersom pengene til ordningen ikke længere udmøntes som puljer, kommunerne søger om, men er overgået til det generelle bloktilskud.

Derfor anbefaler Danske Ældreråd, at klippekortet bliver skrevet ind i serviceloven. Et synpunkt, som heldigvis møder opbakning hos partier i Folketinget.

Risiko for at ordningen bliver udvandet
Samtidig opfordrer vi til, at ældrerådene i de kommuner, der viderefører klippekortsordningen, er opmærksomme på, om kommunen reducerer ordningen eller ændrer den grundlæggende.

Det er nemlig tilfældet nogle steder. Danske Ældreråd har modtaget flere tilbagemeldinger fra ældreråd om, at klippekortet godt nok videreføres, men at det sker i en reduceret eller ændret form.

Et billede man også kan finde i en afdækning som TV2 Lorry gennemførte for nylig. Afdækningen viser, at hver tredje af de 34 adspurgte kommuner i TV2 Lorrys sendeflade har afskaffet klippekortsordningen til plejehjemsbeboere. Men nogle kommuner oplyser samtidig, at de har ændret klippekortsordningen, sådan at de ældre for eksempel kun modtager den halve tid.

Se TV2 Lorrys afdækning her

Hvis dit ældreråd har kendskab til eksempler, vil jeg opfordre jer til at kontakte Danske Ældreråds sekretariat.

Mogens Rasmusen
formand

Publiceret den 30. januar 2020