Horsens Kommune, ældrerådet, foreninger og frivillige har sammen skabt en bevægelse, der gør det nemmere for ældre borgere at være noget for hinanden.

Alder Bedst-bevægelsen var også aktiv på årets Folkemøde på Bornholm. Her har en af deltagerne givet sit input til hvad et godt ældreliv er: ”Et godt ældreliv er et sundt og værdigt liv”, er budskabet på papiret.

Grundtanken i bevægelsen, der går under navnet Alder Bedst, er, at ældre borgere er værdifulde og både kan og vil bidrage, deltage, have indflydelse og være noget for andre. Ældre er en af fremtidens vigtigste ressourcer, for mange har både tid, viden og livserfaring.

– Alder Bedst startede for syv år siden i Horsens. Hensigten var at starte en bevægelse for ældre, der ønsker at yde en indsats for andre ældre og en bevægelse, hvor kommunen, ældreråd, foreninger og frivillige arbejder sammen om at skabe det gode aktive ældreliv, fortæller Svend Aage Hansen, der er medlem af Horsens Ældreråd.

Understøtter frivilligt arbejde
Det skønnes, at der er cirka 1.000 frivillige ældre i Horsens Kommune, der arbejder for, at andre ældre får et bedre liv.

De mange frivillige er tilknyttet kommunens aktivitetscentre, foreninger og forskellige projekter i kommunen. Blandt andet er flere engageret i Seniornet, som Dansk Folkehjælp står bag, og hvor ældre hjælper andre ældre med at danne netværk.

– Alder Bedst fungerer som en slags paraply for forskellige projekter, som foreninger og frivillige er involveret i. Vi hjælper og understøtter, der hvor vi kan, men sætter også gerne nye projekter i søen, lyder det fra Svend Aage Hansen.

Horsens Kommune, ældrerådet og andre, der driver Alder Bedst-bevægelsen ønsker at understøtte, at ældre har mange ressourcer samt anerkende det arbejde, der foregår blandt frivillige.

–  Når man er en ældre borger, har man ofte meget at bidrage med, og mange har lyst til at bidrage. Vi ser det blandt andet i ældrerådet og hos dem, der gør en frivillig indsats i kommunen. Alder Bedst-bevægelsen kan blandt andet hjælpe med at sætte skub på noget, fx skaffe et lokale eller etablere en dialog mellem ældre, fortæller Lisbeth Bjerre, specialkonsulent, velfærd og sundhed, Horsens Kommune.

Politiker og ældreråd møder borgerne på gaden
Et eksempel på, hvordan bevægelsen er god til at gå i dialog med borgere, så man sidste efterår da kommunalpolitikere og ældrerådsmedlemmer var ude på gader og stræder i Horsens Kommune for at invitere forbipasserende til en snak om, hvad det gode ældreliv er.

Efter snakken fik borgerne et stykke papir i hånden, hvor de blev bedt om at afslutte følgende sætninger:

– Et godt ældreliv for mig er …
– Ældre gør noget godt for lokalbefolkningen, når/og …
– Jeg har selv lyst til at bidrage med …

Samtalecafeer og en teknologimesse
Med afsæt i svarene har Alder Bedst nu formuleret fem temaer, man vil sætte fokus på frem til 2021. De første to temaer er “Fra arbejdsliv til aktivt ældreliv” og “Nye teknologier og smarte løsninger”. I 2020 og 2021, er temaerne ”De store livsspørgsmål”, “Lokalsamfund og naboskab” og “Rejser, kultur og natur”.

Næste skridt er at afholde en række samtalecafeer på kommunens biblioteker, der sætter fokus på temaet ”Fra Arbejdsliv til aktivt ældreliv”. Her inviterer bevægelsen borgerne ind for at erfaringsudveksle og høre andre ældre fortælle om deres erfaringer. I 2020 afholdes en teknologimesse, hvor borgerne kan få indblik i nye teknologier.

– Udbredelsen af Alder Bedst i kommunen skyldes i høj grad, at der er et godt samarbejde mellem Velfærds- og sundhedsudvalget i Horsens Kommune og Ældrerådet, slutter Svend Aage Hansen.

Publiceret den 16. august 2019