Danske Ældreråds bestyrelse består af formandskab med en formand og to næstformænd og yderligere otte medlemmer. Fra hver af de 10 valgkredse blev valgt ét bestyrelsesmedlem og to stedfortrædere til bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse blev valgt i 2017 og dens  periode udløber i 2019.
Der er afholdt valg til bestyrelsen i februar og marts 2017 og den nyvalgte bestyrelse kan ses på hjemmesiden.
På repræsentantskabsmøde 2015 vedtog de stemmeberettigede repræsentanter, at regionsældreråd fik en observatørpost i Danske Ældreråds bestyrelse.