Danmark har fået en ny regering, der klart har meldt ud, at den vil en føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre.

Det hilser Danske Ældreråd velkomment. Og vi ser frem til, at se om løfterne om ekstra milliarder til ældreområdet bliver til virkelighed, når regeringen skal have en økonomiaftale på plads med KL i løbet af efteråret.

Ønsker til regeringen
Vi ser også frem til at samarbejde med den nye sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Danske Ældreråd har kontaktet ministeren og givet ham vores forslag til, hvordan ældreområdet kan udvikles til gavn for alle landets ældre.

Vi mener, at det først og fremmest handler om, at regeringen – som den har lovet – skal tilføre kommunerne de nødvendige penge til at give ældreplejen et kvalitetsløft.

Men det handler også om, at der skal større fokus på forebyggelse og rehabilitering, som bør have langt mere opmærksomhed i mange kommuner.

Det handler desuden om, at der skal bygges flere boliger til ældre, og om at sikre det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne løfter flere og flere opgaver.

Danske Ældreråd vil tage disse og andre aktuelle sager op med den nye sundheds- og ældreminister. Det er nu ældreplejen skal have et løft

Efteråret byder på mange arrangementer
Der sker hele tiden nyt på ældreområdet. Derfor afholder Danske Ældreråd hvert år temadage, kurser og møder for og med ældrerådene.

I september/oktober dykker vi ned i kommunernes sundhedsfaglige opgaver nu og i fremtiden. Det sker på fem temadage, som afholdes i hele landet. Temadagene henvender sig til alle ældrerådsmedlemmer.

I efteråret er der også arrangeret møder mellem Danske Ældreråd og ældrerådenes formænd- og næstformænd. Her vil vi meget gerne høre om, hvilke udfordringer ældrerådene oplever på ældreområdet, og hvad Danske Ældreråd kan gøre for at sætte dem på dagsordenen hos centrale samarbejdspartnere.

Herudover bliver der på møderne lejlighed til at drøfte bestyrelsens oplæg til mærkesager, som udarbejdes på et bestyrelsesseminar i uge 32.

De gode historier skal frem i lyset
I det hele taget er Danske Ældreråd meget interesserede i at høre fra ældrerådene, så vi kan dele erfaringer og de gode historier.

I dette nyhedsbrev kan du fx læse om, hvordan Ældrerådet i Aarhus må kæmpe for plejehjemsbeboeres ret til selv at bestemme, hvad de vil spise. Årsagen er, at byrådet i Aarhus har besluttet, at der skal serveres mindre kød på plejehjem og mere grønt for at lette kommunens klimaaftryk.

Du kan også læse om Horsens Ældreråds arbejde med at etablere en bevægelse, der gør det nemmere for ældre at hjælpe andre. Og du kan læse om, hvordan Ældrerådet i Favrskov sammen med kommunen har gennemført en undersøgelse af nattevagts-normeringen.

Hvis du har en god historie, kan jeg kun opfordre til at kontakte Danske Ældreråds sekretariat. Ambitionen er at kunne bringe flere af den slags inspirationshistorier.

Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd

Publiceret den 15. august 2019