Efter forslag fra ældrerådet i Favrskov Kommune har Social- og Sundhedsforvaltningen undersøgt nattevagtsdækningen i kommunen. I undersøgelsen kan andre ælderåd finde inspiration til, hvordan deres kommune kan forbedre dækningen.

– Vi oplever generelt, at politikere og administration har stor glæde af at blive mødt med fakta og viden frem for følelser og antagelser, fortæller Erik Bertelsen, formand Ældrerådet i Favrskov Kommune.

Når Ældrerådet i Favrskov gik i gang med at arbejde for, at der skulle foretages en undersøgelse af nattevagtsdækningen på kommunens 8 plejecentre, var det fordi normeringer fylder meget i den politiske debat på ældreområdet – og fordi, at undersøgelser viser store forskelle i normeringen på nattevagter i landets kommuner.

Fx viser en undersøgelse fra VIVE (november 2017), at kommunerne med den bedste normering har 11,8 beboere per medarbejder om natten på hverdage, mens kommunerne med den dårligste normering har 28,9 beboere per medarbejder om natten på hverdage.

Undersøgelsen fra VIVE kan læses her (eksternt link)

– Da der altid er debat om normeringer, foreslog ældrerådet i forbindelse med kommunalbudgettet for 2019 en udredning af, hvordan det fungerede i hverdagen. Havde vi foreslået flere normeringer, ville der ikke være sket noget. Men en udredning er ”ufarlig” og giver fakta, som vi kan føre en dialog med kommunen ud fra, fortæller Erik Bertelsen, formand for Ældrerådet i Favrskov Kommune.

Ældrerådet anbefalede, at udredningen blev udført af en ekstern person. Det blev der lyttet til. Og der blev købt en psykolog ind til at gennemføre undersøgelsen, som blev offentliggjort juli 2019.

– Hovedkonklusionen er, at beboere, pårørende og personalet i det store og hele oplever, at nattevagtsdækningen fungerer godt. I gennemsnit er der 21,19 borgere per medarbejder om natten, hvilket nogenlunde svarer til landsgennemsnittet. Men undersøgelsen peger også på nogle forhold, der kan forbedres, og som ikke handler om normeringer – og dem arbejder vi nu på, at der arbejdes videre med i kommunen, fortæller Erik Bertelsen.

Blandt undersøgelsens forbedringsforslag er flere, som kan inspirere andre kommuner og ældreråd:

Hotellåse
Nogle plejecentre har udskiftet låsene på beboernes egne boliger fra almindelige låse til hotellåse, som låses op og i med en nøglebrik.

I praksis betyder det, at en beboer kan gå i seng, og en nattevagt kan låse beboerens hoveddør udefra, så beboeren kan komme ud, men andre kan ikke komme ind til beboeren uden en nøglebrik. Det forhindrer, at en forvirret beboer går ind i den sovende beboers bolig og forstyrrer, og er med til at fordre følelsen af tryghed hos beboerne.

Sensor-nødkald
Det anbefales, at plejecentrene ser nærmere på brugen af sensor-nødkald og overvejer, om flere beboere kan have gavn af at få tildelt et sensor-nødkald. Det kan eksempelvis være relevant for beboere, der har tendens til at falde.

Støj på plejecentrene
Det anbefales at se nærmere på nattevagternes arbejdsgange. Benytter nattevagterne sig af rullevogne, vaskemaskiner, damprensere eller andre potentielt støjende redskaber eller maskiner tæt ved beboernes boliger, og forstyrrer det eventuelt nogle beboere?

Sårbarhed ved vagtskifte
Det anbefales, at plejecentrene ser nærmere på, hvornår der er vagtskifte, hvor mange der er på vagt op til og efter et vagtskifte, om der skal være et overlap ved vagtskifte, og hvordan plejecenterbeboere skal serviceres omkring et vagtskifte.

Et overlap handler om, at eksempelvis en aftenvagt og nattevagt kortvarigt er på arbejde samtidig (typisk mellem 15-30 minutter), hvor aftenvagten har mulighed for at overlevere information til nattevagten verbalt. Ikke alle plejecentre har et overlap ved vagtskifte.

Følelsen af ensomhed hos plejecenterbeboere
Det anbefales, at plejecentrene ser nærmere på omfanget af beboeres efterspørgsel af nærhed om natten og debatterer, hvilken service plejecentrene generelt ønsker at tilbyde, hvis beboere føler sig ensomme. Hvis beboere føler sig ensomme, kan følelsen ikke isoleres til om natten, og initiativer til forebygge følelsen af ensomhed hos beboere kan med fordel placeres i dag- og aftentimer.

– Ældrerådet i Favrskov har haft en positiv og konstruktiv dialog med kommunen, og det har givet et godt grundlag for samarbejdet. Vi oplever generelt, at politikere og administration har stor glæde af at blive mødt med fakta og viden frem for følelser og antagelser. Det hjælper ikke at kritisere normeringen, hvis der ikke er faktuel viden. Det er der langt større perspektiv i, slutter Erik Bertelsen.

Undersøgelsen af nattevagtsdækningen i Favrskov Kommune kan downloades her (eksternt link)

Publiceret den 16. august 2019