Bestyrelsen er konstitueret med formandskab bestående af formand og to næstformænd.
Ved det årlige repræsentantskabsmøde d. 15. maj 2013 blev Bent Aa. Rasmussen valgt som formand for en to-årig periode. Ved det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde valgte bestyrelsen Hanne Vedersø til første næstformand og Aage Meldgaard som anden næstformand.