Debatlyst og stort engagement. Det var kendetegnede for Danske Ældreråds velbesøgte repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference den 29. og 30 april på Hotel Nyborg Strand.

En stor tak til alle 500 deltagere, til afgående bestyrelsesmedlemmer og til alle de ældrerådsmedlemmer, der til daglig lægger tid og kræfter i at forbedre forholdende for landets ældre.

Og der er nok at tage fat på. Kommunerne er økonomisk pressede og i de kommende år bliver der flere ældre, som har behov for hjælp. De serviceforringelser vi i dag oplever på ældreområdet, bliver kun værre, hvis ikke der gøres noget.

Flere penge til ældreområdet
 ”Grænsen er nået for forringelser”, lød derfor overskriften i den fælles udtalelse, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet.

I udtalelsen opfordrede et enigt repræsentantskab til, at et kommende Folketing tilfører flere midler til kommunerne, så ældre med behov for hjælp kan leve et anstændig og værdigt liv.

Jeg er derfor glad for at se, at flere partier i forbindelse med det aktuelle folketingsvalg lover flere penge til ældreområdet, og at man fra både rød og blå blok tilkendegiver, at man vil lade udgifterne til ældre stige proportionalt med, at antallet af ældre stiger.

Hos Danske Ældreråd vil vi holde folketingspolitikerne fast på disse velfærdsløfter, ligesom de lokale ældreråd til daglig arbejder på at holde kommunalpolitikerne fast på deres.

Vi vil også opfordre til, at I ude i de enkelte ældreråd spørger ind til, hvordan jeres kommune demografiregulerer budgetterne. Det er Danske Ældreråds opfattelse, at kommunerne anvender vidt forskellige modeller, og at det derfor er vigtigt at være ekstra opmærksom på, om den demografiregulerede budgetlægning reflekterer sammensætningen af ældre i kommunen.

Samarbejde har høj prioritet
På repræsentantskabsmødet var der også valg om formandsposten. Jeg er glad for den tillid, der blev vist mig, og vil gøre midt yderste for at leve op til den. Blandt andet vil jeg sammen med bestyrelsen og sekretariatet arbejde for, at alle ældreråd på kryds og tværs kan inspirere hinanden med gode ideer og erfaringer.

Som led i det arbejde gennemfører Danske Ældreråd i juni en spørgeskemaundersøgelse blandt alle ældrerådsformænd. Formålet er at få afdækket ældrerådenes arbejdsbetingelser og undersøge om der er nogle problematikker, som Danske Ældreråd skal arbejde videre med på landsplan.

Men det er ikke kun vigtigt for Danske Ældreråd, at der er et godt samarbejde og fælles fodslag på tværs af landets ældreråd. Det er også vigtigt, at der et godt samarbejde med andre organisationer. Og det er der heldigvis. Danske Ældreråd får mange positive henvendelser fra organisationer, der vil samarbejde.

Et eksempel på det er årets Folkemøde på Bornholm den 13. – 16. juni, hvor Danske Ældreråd har en plads i menneskerettighedsteltet, og blandt andet skal diskutere skærmbesøg i hjemmeplejen. Dagen efter er der fælles-arrangement med Højskoleforeningen under konceptet ”Spis, Syng og Snak” på tværs af generationer. Desuden deltager vi i paneldebat med Danske Seniorer om værdihed i ældreplejen. Håber de af jer, der deltager på Folkemødet har lyst til at kigge forbi.

Læs mere om arrangementerne her i vores nyhedsbrev

Mogens Rasmussen Formand

Publiceret den 29. maj 2019