Ældrepolitisk konference: Den kommunale velfærd kalder på nye løsninger og svære diskussioner

Den kommunale økonomi er presset, og der er akut personalemangel på ældreområdet. På denne konference præsenterer Danske Ældreråd nogle af de løsninger, der er afprøvet og virker, ligesom vi stiller skarpt på de svære prioriteringsdiskussioner.