Den kommunale økonomi er presset, og der er akut personalemangel på ældreområdet. På denne konference præsenterer Danske Ældreråd nogle af de løsninger, der er afprøvet og virker, ligesom vi stiller skarpt på de svære prioriteringsdiskussioner.  

I mange kommuner oplever borgere og ældreråd svære prioriteringsdiskussioner og nedskæringer, som går ud over kernevelfærden på ældreområdet.

De vilde problemer står i kø, og samtidig viser studier, at danskerne har begyndende mistillid til, at samfundet kan levere den pleje og omsorg, som de har brug for.

Status quo kan ikke fortsætte, og det er helt nødvendigt at tænke i nye løsninger og turde tage prioriteringsdiskussioner.

Danske Ældreråd har en forventning til, at alle løsninger bringes i spil for at mindske gabet mellem borgernes forventninger og den offentlige velfærd:

  • Vi er parate til at gentænke den måde, ældrepleje udmøntes og udføres på, og vi skal finde en ny model for visitation tæt på og i samspil med den enkelte borger.
  • Vi tror, at der er et uudnyttet potentiale i forhold til at få arbejdskraftbesparende og serviceforbedrende velfærdsteknologier udbredt i langt større omfang i kommunerne. Men de skal give mening og frihed for borgerne!
  • Vi tør tænke civilsamfundet som en del af løsningen, og der arbejdes i flere kommuner og i frivillige organisationer med forskellige initiativer og modeller.

Konferencen består af tre hovedoplæg og fem valgfrie seminarer, der stiller skarpt på de svære diskussioner og giver indblik i nogle af de løsninger, der virker i en eller flere kommuner.

I plenum kan du høre:

  • Christina Yoon, journalist hos nichemedierne NB-Ældre.dk og NB-Økonomi.dk, hvor hun dækker ældreområdet og økonomien i kommunerne.
  • Susanne Ekman, lektor og associeret professor, Institut for mennesker og teknologi, Roskilde Universitet.
  • Jakob Bigum Lundberg, direktør for sundhed og omsorg, handicap og psykiatri samt arbejdsmarked i Næstved Kommune og formand for Kommunale Velfærdschefer.

Læs mere om konferencen her, hvor der også er mulighed for tilmelding.