Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd

Der afholdes valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i første kvartal 2023 i valgkreds 1, 3, 5, 7 og 9, jf. vedtægten. Der skal i hver valgkreds vælges ét bestyrelsesmedlem og én stedfortræder for to år.