Der afholdes valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i første kvartal 2023 i valgkreds 1, 3, 5, 7 og 9, jf. vedtægten. Der skal i hver valgkreds vælges ét bestyrelsesmedlem og én stedfortræder for to år.

Valgene afholdes i forbindelse med Danske Ældreråds temadage den 28. februar til 8. marts 2023:

  • Valgkreds 5: Tirsdag den 28. februar 2023
  • Valgkreds 3: Onsdag den 1. marts 2023
  • Valgkreds 1: Torsdag den 2. marts 2023
  • Valgkreds 9: Tirsdag den 7. marts 2023
  • Valgkreds 7: Onsdag den 8. marts 2023

Anmeldelse af kandidater
Valgbare er medlemmer af ældre- og seniorråd i pågældende valgkreds. Kandidater indstilles af et eller flere råd i pågældende valgkreds. Hvert råd kan højst indstille to kandidater, én kandidat til bestyrelsen og én kandidat til stedfortræder.

Bestyrelsesmedlemmer der genopstiller, indstilles på samme måde som øvrige kandidater.

Frist for kandidatanmeldelser er mandag den 16. januar 2023. Skema til anmeldelse af kandidater udfyldes og sendes til info@aeldreraad.dk

Spørgsmål
Kontakt Marianne Lundsgaard, seniorkonsulent, Danske Ældreråd, hvis du har spørgsmål til valgafviklingen: Telefon: 38 77 01 65, mail: ML@aeldreraad.dk

Download her en oversigt over rådenes valgkredse og antal stemmer (antal stemmer opdateres primo februar 2023, når vi fra Danmarks Statistik kan få opgjort antal +60-årige i kommunerne pr. 1. januar 2023).

Bilag:

Skema til anmeldelse af kandidater

Oversigt over rådenes valgkredse og antal stemmer

Ovenstående er den 9. november sendt til formænd i de pågældende ulige valgkredse.