Danske Ældreråd inviterer formænd og næstformænd til dialogmøder

Danske Ældreråd holder Januar/februar 2023 dialogmøder om veje til indflydelse på fremtidens ældrepolitik.