Danske Ældreråd holder Januar/februar 2023 dialogmøder om veje til indflydelse på fremtidens ældrepolitik.

Vi inviterer formænd og næstformænd til en drøftelse af, hvordan det står til med samarbejdet mellem ældreråd og kommuner på tværs af landet – og hvordan samarbejdet kan blive udbygget.

Drøftelserne kommer blandt andet til at foregå på baggrund af en ny undersøgelse af ældrerådenes indflydelse og samarbejde med kommunerne.

Danske Ældreråds mærkesager og den nye ældrelov er også på programmet. Vi kommer til at sætte fokus på, hvordan ældreråd bruger mærkesagerne lokalt, og om de afspejler de problemer og løsninger, som rådene landet over oplever lokalt.

Læs mere her