Sådan står det til med frisættelsen på ældreområdet

Langeland, Middelfart og Viborg kommuner har i godt et år været frisat for statslige regler på ældreområdet i kraft af den velfærdsaftale, der er indgået mellem kommunerne og regeringen. Nu har VIVE lavet en midtvejsevaluering.