Regeringen og dets støttepartier har afsat 170 millioner kroner til faste og selvstyrende teams i hjemmeplejen. Målet er at gøre hverdagen mere stabil og tryg for de ældre og give højere arbejdsglæde for medarbejderne.

– Alt for mange ældre oplever, at deres hjem bliver lidt af en banegård, når de får behov for hjælp fra hjemmeplejen. Med hyppigt skiftende medarbejdere, stramme kørelister og snævert opdelte ydelser. Derfor er der brug for, at vi tænker nyt. Vi har brug for, at medarbejderne ikke skal starte forfra, fordi de hele tiden besøger nye ældre, men tværtimod kan opdage det, hvis den ældre skranter lidt mere end normalt. Relationen mellem borger og medarbejder skal i centrum, siger social- og ældreminister, Astrid Krag i en pressemeddelelse.

De 170 millioner kroner skal sætte fart under lokale selvstyrende teams sådan, at de ældre skal forholde sig til færre og kendte ansigter, når hjemmeplejen banker på deres dør.

Skal søge om midlerne
Kommunerne skal søge om at få del i midlerne som tilskud til at lave lokale modeller for at etablere faste, selvstyrende og tværfaglige teams – med kendte medarbejdere for at skabe mere stabilitet og kontinuitet i hjemmeplejen.

Midlerne er en del af sidste års finanslovsaftale, hvor regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blev enige om at afsætte 425 millioner kroner i 2021, 450 millioner kroner årligt i 2022-23 og 500 millioner kroner årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen.

Af de 425 millioner kroner afsat i 2021 skal 212,5 millioner kroner udmøntes til anvendelse samme år. Ud over de 170 millioner kroner til selvstyrende teams skal 42,5 millioner kroner bruges på aktiviteter og rådgivning, der skal styrke et demensvenligt samfund.

Læs mere om aftalen her