Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet ved at etablere 21 sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb. Danske Ældreråd hilser aftalen velkommen, men efterlyser samtidig, at borgerinddragelse tænkes ind i de nye samarbejder.

Regeringen, Danske Regioner og KL vil etablere nye, forpligtende og formaliserede ‘sundhedsklynger’ omkring hvert af landets 21 akuthospitaler. Samtidig skal den nuværende politiske struktur i hver region forenkles og styrkes. Den nye struktur skal understøtte samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet og skabe sammenhæng for blandt andet mennesker med kroniske sygdomme og psykiske lidelser og ældre.

– Vi har i den grad brug for at tænke indsatsen for ældre og mennesker med blandt andet kroniske sygdomme og psykiske lidelser bedre sammen på tværs af sygehus og kommune og styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen. Med sundhedsklyngerne får vi en del af skelettet til de forandringer, vi ønsker for sundhedsvæsenet, og strukturen vil indgå i de kommende forhandlinger med partierne om en samlet sundhedsaftale, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

De nye sundhedsklynger vil både have et fagligt og et politisk niveau og indeholde repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis.

Samtidig etableres fem overordnede sundhedssamarbejdsudvalg – ét i hver region – som står for at koordinere og sætte retningen for arbejdet i hver af regionens egne sundhedsklynger.  Det indebærer en forenkling i hver region i forhold til i dag, da de eksisterende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg bliver slået sammen til et nyt ”sundhedssamarbejdsudvalg”.

Danske Ældreråd: Husk borgerinddragelse
Danske Ældreråd hilser denne model velkommen. Det er et positivt og hårdt tiltrængt skridt mod større sammenhæng i et sundhedsvæsen, hvor desværre alt for mange ældre falder mellem to eller flere stole i et usammenhængende og ukoordineret sundhedsvæsen.

Men samtidig mener Danske Ældreråd, at der i de nye samarbejder – foruden politisk dialog og et fagligt samarbejde –  bør findes en fast model for, hvordan der kan sikres den nødvendige borgerinddragelse. For når vi taler om et sundhedsvæsen, som i fremtiden skal styres mere efter borgernes behov, så er det også helt nødvendigt, at borgerne tages med på råd. Landets ældreråd bidrager meget gerne.

Fundamentet for en kommende sundhedsaftale
Den nye struktur er et led i en samlet sundhedsaftale og vil indgå i de kommende forhandlinger om regeringens sundhedsaftale.

Sundhedsklyngernes arbejde kan understøttes med fælles midler, der kan finansiere de tværsektorielle indsatser i samarbejdet. Der vil i den forbindelse blive prioriteret 80 millioner kronger som fælles midler i 2022 til opstart af sundhedsklyngernes arbejde, der afsættes med en 50/50 fordeling mellem regioner og kommuner.

Læs aftaleteksten her