Over hele landet var der arrangementer, der markerede FN’s årlige ældredag. Vanen tro stod ældreråd bag mange. 

Den 1. oktober har i mere end 30 år været FN’s Internationale Ældredag. En dag som bruges til at sætte fokus på nogle af de emner, der optager ældre borgere i hele verden. I år var ingen undtagelse.

I Danmark blev dagen markeret af mange af landets ældre- og seniorråd.

Markeret med værdighed
I Faxe Kommune brugte Seniorrådet dagen til at sætte fokus på værdighed.

– Faxe Kommune har gennem flere måneder arbejdet med en ny værdighedspolitik. Derfor syntes vi i Seniorrådet, at det gav god mening at bruge ældredagen til sætte fokus på værdighed, fortæller Gitte Blume, formand for Seniorrådet i Faxe Kommune.

Seniorrådet havde derfor inviteret kommunens borgere til foredrag med hospitalspræst på Rigshospitalet Lotte Blicher Mørk.

– Lotte holdt et blændende godt foredrag om værdighed. Hun krydrede det med sin dagligdag på Rigshospitalet, og der var mulighed for at drøfte og spørge ind efterfølgende. Alt i alt en rigtig fin eftermiddag, hvor vi hver især gik hjem med nogen eftertænksomhed og en følelse af, at være beriget med vise ord, beretter Gitte Blume.

Der kom cirka 50-60 mennesker til foredraget, der blev afholdt i Kultunariet i Haslev, og som blandt andet var blevet annonceret via flyers, aviser, reklamesøjler og mund til mund.

Fokus på overgangen til et liv som pensionist
”Godt vi blev ældre”, lød en af overskrifterne på det program, som Ældrerådet i Vejle havde sammensat. Her fortalte skuespiller og forfatter Finn Nørbygaard om, hvordan overgangen fra et arbejdsliv til et liv som pensionist åbner udviklingsmæssigt op for en energiomlægning – fra præstation til refleksion.

På dagen var der også fællessang og musikalske indslag, ligesom Gitte Frederiksen, formand for Seniorudvalget og Morten Kristensen, formand for Ældrerådet gav et indblik i deres arbejde.

– Det var en dag med god stemning, og en dag hvor vi som ældreråd fik en god anledning til kort at fortælle om, hvad vi arbejder for. Og ikke mindst gøre kommunens borgere opmærksom på, at de altid kan kontakte os med deres input, fortæller Morten Kristensen, formand for Ældrerådet i Vejle Kommune.

Næsten 200 deltog i arrangementet, der blev afholdt i Vejle for alle 60+ borgere i Vejle Kommune.

Underholdning, socialt samvær og faglige oplæg
Også Ældrerådet i Langeland Kommune brugte ældredagen som en anledning til at give indblik i Ældrerådets virke og kaste lys over,  hvad der sker på ældreområdet i kommunen.

Arrangementet, der blev afholdt i samarbejde med Ældre Sagen, bestod af musik og underholdning, faglige oplæg og socialt samvær.

Ældrerådet og Ældre Sagen startede med, at fortælle om, hvad de arbejder for i kommunen. Herefter gav formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget, Winni Kielstrup Hansen indblik i sit arbejde. Fynbus havde også lagt vejen forbi til en snak om de langelandske busruter og hvilke kort og typer billetter, det som ældre kan være mest hensigtsmæssigt at købe.

Underholdningen stod den lokale musikskole for.

– Alt i alt var den en meget vellykket dag, hvor deltagerne hyggede sig og samtidig blev klogere på, hvad Ældrerådet arbejder for, og hvad der sker på ældreområdet i kommunen, fortæller Elisa Hansen, næstformand, Ældrerådet i Langeland Kommune.

Næsten 50 deltog i arrangementet, der blev afholdt på frivilligcentret i Rudkøbing, og som var tilrettelagt, så der var god tid til, at deltagerne kunne snakke med hinanden i en hyggelig stund med øl, vand, kaffe, te, boller og kringle. Da Ældrerådet og Ældre Sagen var vært for arrangementet, kostede det ikke de fremmødte noget.

Fuldt hus til i Stenløse
Egedal Seniorråd afholdt FN`s Internationale Ældreda, i HEP-Huset i Stenløse. Alle 150 pladsen var besat, da starten gik med morgenkaffe, brød og en sang.

Seniorrådet havde inviteret Magrethe Kusk Pedersen, der er Ældre- og Handicapchef i Odense Kommune. Temaet var: ”Ældreområdets brændende platform – bliver vi nødt til at gentænke, at det vi gør, skal vi forsøge at gøre anderledes”. Et budskab som blev vel modtaget af forsamlingen.

– Vi er i Seniorrådet sikker på, at det gav genklang hos de fremmødte, og vi kan jo se, – i både den trykte- og den elektronisk presse, at emnet er oppe i tiden. Så må vi så bare håbe, at vi som ældre kan løse opgaven sammen med politikerne og administrationen, siger Per Husted Sørensen, Egedal Seniorråd.

Efter frokost og pause var der foredrag. Her havde Seniorrådet inviteret Operasanger, og tidligere Operachef for den fynske Opera Jesper Buhl, der fortalte om demens, og hvad sygdommen gør ved mennesker.

– Jesper fortalte levende om hans oplevelser med sin elskede kone, som er ramt af demenssygdommen. Det var en levende beskrivelse af, hvordan to mennesker som elsker hinanden, kommer igennem dagligdagen. Jesper beskrev levende, hvordan hans smukke kone var ombejlet af mange mænd. Men som Jesper sagde: Dem alle har jeg holdt fra døren, men da der kom en tyske med navnet Alzheimer da måtte han give op”. Ham kunne han ikke få skubbet ud af systemet, fortæller Per Husted Sørensen.

– Slutresultatet blev, at Jesper og hans to døtre måtte aflevere deres mor/kone på plejehjem. Dette gik forholdsvis smertefrit, fordi Jesper i tide havde fået oprettet en fremtidsfuldmagt. Jesper afsluttede foredraget med at synge Elvissangen ”Falling in lov with you”, og dermed var en herlig dag slut, beretter Per Husted Sørensen.

Opdateret den 14. november 2022