Regeringen nedsætter rådgivende panel, som skal sikre, at praktiske løsninger fra dagligdagen i ældreplejen inddrages i arbejdet med en kommende ældrelov.

Panelet vil komme til at bestå af repræsentanter fra centrale organisationer, ledere og medarbejdere fra ældreplejen, ældre og pårørende. Per Okkels, forhenværende departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet, bliver formand for panelet.

– Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet og bidrage til en kommende ældrelov. Ældreområdet ligger mig meget på sinde. En vigtig opgave for panelet bliver at inddrage de praktiske erfaringer fra hverdagen på plejehjemmene og i hjemmeplejen, så vi sikrer en værdig ældrepleje, der tager udgangspunkt i den ældres ønsker og behov, siger Per Okkels.

Ved siden af panelet nedsættes tre ekspertgrupper bestående af forskere, centrale interessenter og kommunale ældrechefer.

Ekspertgrupperne skal drøfte og vurdere væsentligste problemstillinger i ældreplejen. Formålet er at adressere nogle af de centrale udfordringer i arbejdet med en ny ældrelov, herunder de gennemgående udfordringer, der knytter sig til kvalitet, styring og regelforenkling.

De tre ekspertgrupper skal beskæftige sig med henholdsvis ”Værdighed og retssikkerhed”, ”Kvalitet og faglighed” og ”Valgfrihed og selvbestemmelse”.

Sammen med ekspertgrupperne vil det rådgivende panel spille en vigtig rolle i regeringens arbejde med den kommende ældrelov.

Medlemmer af panelet og de tre ekspertgrupper vil blive udpeget inden for nærmeste fremtid.

Læs her kommissorium for det rådgivende panel og de tre ekspertgrupper

Det tegner lovende
Danske Ældreråd hilser regeringens initiativ velkommen.

– Panelet og de tre ekspertgrupper tegner lovende i forhold til at få et solidt lovforberedende arbejde. Det er i tråd med Danske Ældreråds ønsker, at den nye ældrelov bliver til med afsæt i de problemstillinger og løsninger, man arbejder med i kommunerne, og at borgerens perspektiv bliver styrende, siger Inger Møller Nielsen, formand Danske Ældreråd.

Danske Ældreråd samler de næste uger formænd for ældre- og seniorråd fra hele landet for at drøfte, hvordan der bliver skabt større værdighed og selvbestemmelse i ældreplejen, og hvordan en ny ældrelov kan understøtte det.

De tre dialogmøder bliver afholdt i Ringsted, Fredericia og Herning – henholdsvis den 2. 8. og 11. marts

Læs om Danske Ældreråds dialogmøder om den nye ældrelov her