Danske Ældreråd sætter på denne konference fokus på, hvordan kommunerne kan planlægge langsigtet i forhold til sundhed og forebyggelse, boligformer og offentlig transport? Konferencen afholdes den 25. oktober 2021, Hotel Nyborg Strand.

Det forventes, at hver fjerde dansker er over 65 år i 2040 – et faktum der skaber behov for en strategisk og langsigtet planlægning i kommuner og regioner.

På denne konference kaster vi lys på tre væsentlige områder: Forebyggelse og sundhed, boformer og byrum samt tilgængelig offentlig transport. Danske Ældreråd mener, at det er på høje tid, at kommunerne gennemtænker strategier, så ældre sikres det nødvendige udbud af forskellige boformer, en bredere forebyggelse og mere tilgængelige transportformer.

Danske Ældreråd har inviteret indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek sammen med forskere og praktikere inden for de tre områder og bedt dem pege på udfordringer og løsningsmuligheder inden for lovgivning og praksis.

På konferencen kan du blandt andet høre:

  • Bud på hvordan fremtidens ældrepleje ser ud
  • Erfaringer med brug af teknologier i omsorg og pleje på plejehjem
  • Hvordan det er at være gammel i det moderne sundhedsvæsen
  • Boligministerens visioner for ældreboligområdet
  • Hvad Esbjerg gør for at blive en aldersvenlig kommune
  • Udfordringer og løsninger i forhold til ældres fremtidige boligønsker
  • Forebyggelsestilbud til borgere med kroniske sygdomme
  • En undersøgelse af den kollektive trafik foretaget af ældrerådene i Region Midtjylland
  • Bud på om kørselsordninger sikrer tilstrækkelig dækning for den enkelte ældre

I alt 16 oplægsholdere – herunder forskningsleder ved VIVE Pia Kürstein Kjellberg og direktør i Esbjerg Kommune Arne Nikolajsen – sætter fra hver deres vinkel fokus på et af de tre områder og på, hvad der skal til for at skabe bedre kvalitet i de offentlige tilbud. Oplægsholderne kommer også med bud på, hvordan ældreråd lokalt kan stille konstruktive og relevante spørgsmål til kommunens beslutningstagere.

Dagen afrundes af tidligere forstander på Testrup Højskole, Jørgen Carlsen, der sætter fokus på, at det er kultur, der kan binde os sammen i gensidig respekt.

Målgruppen for konferencen er medlemmer af ældre- og seniorråd, men andre er også velkomne.

Pris for deltagelse er:
kr. 1.100 for medlemmer af ældre- og seniorråd
kr. 1.600 for andre.

Der er tilmeldingsfrist mandag d. 4. oktober 2021.

Klik her for tilmelding