Står det til de folkevalgte ældreråd, skal alle kommuner have en langsigtet strategi for, hvordan de nødvendige boliger til ældre tilvejebringes.

Det er nemlig i disse år, der skal planlægges, hvis boligudbuddet skal geares til en fremtid, hvor det forventes, at hver fjerde dansker er over 65 år i 2040.

Alligevel er det mere end en fjerdedel af landets ældreråd, der i en ny rundspørge fra Danske Ældreråd oplyser, at deres kommune ikke har en ældreboligstrategi eller -politik. Det er ikke godt nok.

Danske Ældreråds repræsentantskab kommer derfor med en kraftig opfordring til alle kommuner om at udarbejde en strategi for boliger til ældre.

Strategien bør tage afsæt i en grundig analyse af det nuværende boligudbud, den demografiske udvikling samt ikke mindst de ønsker, muligheder og behov, som kommunens ældre har i forhold til deres bolig. For kun på den måde kan det sikres, at vi i fremtiden ikke alene har det nødvendige antal boliger, men også de rigtige typer af boliger til ældre.

Fremtidens boliger til ældre skal i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, tænkes ind i en forebyggelsessammenhæng. Det skal ske med henblik på at fremme aktive og sunde ældreliv, forebygge ensomhed og bidrage til ældres trivsel og tryghed.

Derfor vil ældreråd landet over presse på for, at de kommunale boligstrategier har blik for at skabe et varieret og inkluderende udbud af boliger – herunder også billige boliger til ældre. Det kan være ældrevenlige boliger, bofællesskaber, plejeboliger, demensvenlige boliger og andre boligtyper. Desuden skal de omkringliggende miljøer som adgang til transport, indkøb og sundhedsfaciliteter tænkes ind i boligstrategien.

Vedtaget på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021

Danske Ældreråds rundspørge
Danske Ældreråd har i maj 2021 foretaget en rundspørge blandt ældreråd i landets 98 kommuner. I alt 84 ældreråd har besvaret rundspørgen. Ud af dem har 25 svaret ja til, at deres kommune – inden for de seneste 5 år – har udarbejdet en ældreboligstrategi eller -politik for at sikre et tilstrækkeligt udbud af forskellige boformer til ældre bosat i kommunen i de kommende år. 26 har svaret, at den er under udarbejdelse. 25 har svaret nej, og 8 har svaret ved ikke.

Læs flere konklusioner fra rundspørgen her

Læs også Danske Ældreråd får ny formand