I en fælles udtalelse – vedtaget på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022– opfordrer landets ældreråd til, at ældreplejen bliver bygget på et fundament af tillid til, at ældre borgere er de nærmeste til at kende deres individuelle behov.

Fælles udtalelse fra landets ældreråd:

Ældreråd om ny ældrelov: Det centrale spørgsmål bør være at sætte ældre borgere fri til at leve det liv, de ønsker

Regeringen har bebudet en ny ældrelov. En lov, der regulerer mindre og giver medarbejderne bedre mulighed for at bruge deres faglighed. Den ambition deler landets ældreråd.

Som talerør for ældre borgere står vi samtidig fast på, hvem ældreloven er til for – nemlig for de ældre, og for at ældre kan leve det liv, de ønsker.

Så frem for at fokusere på, hvordan en ny ældrelov skal sætte kommunerne og medarbejderne i ældreplejen fri, bør det centrale spørgsmål være, hvordan vi kan sætte den enkelte ældre borger fri, og hvordan vi får skabt en ældrepleje, der møder det enkelte ældre menneske med tillid, nysgerrighed og kompetence.

Der er brug for et nyt menneskesyn i ældreplejen. Kommunerne skal gå fra at se ældre som en opgave i form af ydelser og minutter, til at se ældre som de mennesker, de er – og til at lade deres ønsker og behov være styrende.

Det kræver en ældrepleje, der bygger på et fundament af tillid.

Danske Ældreråds repræsentantskab anbefaler:

  • Hav tillid til, at ældre borgere er eksperter i deres eget liv og de nærmeste til at kende deres individuelle behov.
  • Hav tillid til, at selvom borgerne er eksperter i deres eget liv, så ved de godt, at de ikke er eksperter i de forskellige løsninger, og derfor lytter til faglig vejledning fra medarbejderne.
  • Hav tillid til, at ældre borgere ikke vil bede om mere, men måske noget andet end det, kommunen vurderer, de har behov for.

Skal ældreplejen bygge på et sådant fundament af gensidig tillid kræver det en grundlæggende ændring af den måde, kommunerne organiserer hjælpen, den måde de visiterer hjælp, den måde de opfatter kvalitet og den måde de inddrager pårørende.

Kommunerne skal levere en ældrepleje, hvor den enkelte oplever sammenhæng i sit forløb, hvor beslutninger om hjælp sker i et ligeværdigt samarbejde mellem borger og medarbejder, og hvor kvalitet måles på effekten for borgeren og ikke på leverede ydelser.

Landets ældreråd vil følge arbejdet med ny ældrelov tæt og er klar til at indgå i drøftelserne af, hvordan en ny ældrelov skal udmøntes lokalt.

Vedtaget af Danske Ældreråds repræsentantskab den 9. maj 2022