Flere end 300 ældrerådsmedlemmer deltog den 26. november i Danske Ældreråds store ældrepolitiske konference om velfærdsteknologi og digitalisering. Læs her, hvad tre ældrerådsmedlemmer tog med sig fra dagen, og hvilke overvejelser de gør sig om digitalisering.

Gertrud Hansen, formand, Ældrerådet i Esbjerg Kommune

Hvad er det vigtigste, du tager med dig i dag fra konferencen?

– Det, jeg især hæfter mig ved, er, at den teknologiske udvikling giver nogle muligheder, som man let bliver begejstret for, men også at udviklingen rejser nogle spørgsmål, som gør mig bekymret. Der er altid to sider af mønten, og det dilemma, synes jeg, generelt er kendetegnede, når man taler om digitalisering. På konferencen blev jeg bekræftet i, at det er vigtigt som ældreråd hele tiden at stille spørgsmål til, hvem er teknologien til gavn for? Og hvad kommer der ud af teknologien?

Er der noget, der har overrasket dig at høre?

– Det overraskede mig at høre professor Ulrik Kjær fortælle, at alt teknologisk kan lade sig gøre. Det rejser nogle store etiske spørgsmål om, hvor langt man skal gå. Skal man for eksempel vide alt om, hvordan ens helbred bliver i fremtiden, hvis man har teknologien, der gør det muligt. Og hvis man ikke skal vide alt, hvad skal man så få at vide, og hvem skal bestemme det?

Hvordan arbejder I med velfærdsteknologi og digitalisering i ældrerådet?

– For et par år siden satte Ældrerådet i Esbjerg velfærdsteknologi på dagsordenen over for kommunen. For os er det vigtig, at teknologien ikke kun er et spørgsmål om økonomi, men om værdighed, og at den skal give bedre livskvalitet hos den enkelte. Vi mener, at den ældre borger skal have et valg i form af at kunne vælge teknologien til og fra.

– Spørgsmålet er så, om det er tilfældet. Kan man sige nej tak til velfærdsteknologi? Når teknologien er opfundet, er det så tilbuddet, eller er der et alternativ? Det er nogle af de spørgsmål, som optager os i Ældrerådet. Personligt kan jeg sagtens blive begejstret for teknologien, men hvis kommunen samtidig siger, at der skal spares på plejen, falder begejstringen.

Chris Sørensen, næstformand, Ældrerådet i Frederikshavn Kommune

Hvad er det vigtigste, du tager med dig i dag fra konferencen?

– Det var meget interessant at høre, hvordan Holbæk Kommune anvender skærmbesøg i hjemmeplejen. Det var inspirerende og gav os læring, som vi tager med os videre. Jeg sad dog og brændte lidt inde med et spørgsmål om, hvordan initiativet er blevet modtaget af borgerne, men de havde vist ikke evalueret endnu i Holbæk. På vej hjem, var vi alle fra Frederikhavns ældreråd enige om, at vi fik meget med os fra hele dagen, der var mange gode indlæg, især seminarerne.

Er der noget, der har overrasket dig at høre?

Nej, egentlig ikke, det meste er jo kendt stof, men alligevel fint at få repeteret eller belyst på ny.

Hvordan arbejder I med velfærdsteknologi og digitalisering i ældrerådet?

– På plejecentrene i Frederikshavn har vi skærme, som bruges på forskellig vis – bl.a. i forbindelse med kommunikation mellem personale og pårørende. I ældrerådet oplever vi jo også, at vores kommune er presset på økonomien til ældre, og vi vil gerne være imødekommende med konstruktive løsningsforslag.

– Derfor har vi som ældreråd nu foreslået skærmbesøg i forbindelse med hjemmepleje. Desuden er det vigtigt, at det også bliver kompetente fagpersoner, som skal sidde og foretage skærmopkaldene, så eventuelle problemer hos borgeren opfanges på et kompetent grundlag.

– Ældrerådet er kaldt til møde med kommunens forvaltning om vores forslag i næste uge, og nu føler vi os bedre klædt på hertil.

Kirsten Kornval, formand, Ældrerådet i Lejre Kommune

Hvad er det vigtigste, du tager med dig i dag fra konferencen?

– Jeg fik mange gode input, der gav stof til eftertanke. Ikke mindst, at digitalisering og velfærdsteknologi kræver store etiske overvejelser, og at man stiller krav til, at borgerne sikres individuelle løsninger, der passer til deres behov og som er med til at skabe sammenhæng i hjælpen. En anden ting, jeg tager med mig, er, at velfærdsteknologi bør bruges som supplement til personalets faglighed, sådan at der fortsat er fokus på den vigtige mellemmenneskelige omsorg og sociale kontakt, der kan forebygge isolation og ensomhed blandt ældre.

– Alt sammen kræver, at medarbejdere, borgere og samfund bliver uddannet til den digitale verden. Ellers får vi svært ved, at bruge, udnytte og udvikle ny velfærdsteknologi og digitale værktøjer på en måde, så teknologien giver muligheder frem for begrænsninger i livskvalitet for borgerne. Datasikkerheden er et andet vigtigt fokusområde, som jeg tager med mig i den videre diskussion om digitalisering.

Er der noget, der har overrasket dig at høre?

– Det var en øjenåbner, at høre oplægget “Når skrøbeligheden banker på, rækker teknologien ikke langt “. Her satte ergoterapeut Mette Søndergaard fokus på teknologiens begrænsninger i forhold til at reagere og reflektere over skrøbeligheden hos det enkelte ældre menneske.  Men det var også tankevækkende, at høre Morten Hejlskov fra IT-Universitetet stille spørgsmålet om vi er på vej til at skabe en digital fattiggård, hvor de ikke-digitale er sat uden for fællesskabet.

– Flere af disse betragtninger svarer til de tanker, vi i Ældrerådet har gjort os. Vi frygter, at digitaliseringen risikerer at få den konsekvens, at de ikke-digitale ældre borgere mister rettigheder, sociale relationer og oplever, at de ikke anerkendes og har samme værdi, som de digitale borgere. Hvilket igen kan føre til, at de ikke føler medborgerskab. Det har vi blandt andet skrevet et debatindlæg om under overskriften “ Digitaliseringstoget – kom vi alle med, eller blev nogen efterladt på perronen”.

Debatindlægget fra Ældrerådet i Lejre Kommune kan læses her (side 20)

Hvordan arbejder I med velfærdsteknologi og digitalisering i ældrerådet?

– Vi er i Ældrerådet i Lejre Kommune konstant opmærksomme på velfærdsteknologi og digitale værktøjer. Vi stiller for eksempel altid spørgsmål, når kommunen ændrer eller laver nye strategier, handleplaner, arbejdsgange og kvalitetsstandarder, hvor den anvender nye digitale løsninger for at nå målet om en værdig ældrepleje. Vi spørger, om det giver mening og merværdi for borgerne, og om man sikrer, at teknologien ikke går ud over de vigtige menneskelige relationer?

– Vi er også konstant opmærksomme på, om kommunens hjemmeside er opdateret, og udstyret med en brugergrænseflade, som ikke mindst ældre borgere kan forstå og håndtere.

Publiceret 2. december 2019