I 2014 fik Danske Ældreråd overrakt ”Open Government Award” ved en ceremoni i FN-bygningen i New York.

De internationale dommere fandt dengang, at den danske model med ældreråd er en så unik institution, at de skulle hædres med førsteprisen.

I dag fem år senere lever ældrerådene stadig i bedste velgående. Det viser tal fra Danske Ældreråds nye medlemsundersøgelse, som blev gennemført i sommer, og som du kan læse meget mere om i Danske Ældreråds nyhedsbrev.

I undersøgelsen fortæller det store flertal af ældrerådsformænd, at kommunerne både lytter til ældrerådene, og at ældrerådene har indflydelse på de beslutninger, som kommunen tager på ældreområdet. I alt 88 ud af de 95 ældreråd, der deltager i undersøgelsen, vurderer, at de i høj eller i nogen grad har indflydelse på beslutninger i kommunen, der vedrører ældre.

Det er meget glædeligt. Og viser, at de mange timer som ældrerådsmedlemmerne ligger i arbejdet, betaler sig.

Aktive ældreråd
Medlemsundersøgelsen tegner i det hele taget et billede af nogle meget aktive ældreråd, der på tværs af landet styrker lokaldemokratiet. Både gennem klassisk høringsarbejde, men også ved at arrangere borgermøder, indgå i samarbejde med andre organisationer og meget andet.

Alt er selvfølgelig ikke rosenrødt. Der findes flere eksempler på, at kommuner og ældreråd ikke er enige. Det skal der være plads til. Uenighed er en naturlig følge af rollefordelingen, hvor ældrerådene både er rådgiver for kommunalbestyrelsen og de ældre borgeres talerør.

Ofte opstår uenigheden som følge af en besparelser. Rengøring hver 3. uge, et bad om ugen, fjernelse af klippekortet er desværre forslag, der i dag er ikke er usædvanlige, og noget som ældrerådene må kæmpe imod.

Noget tyder på, at samarbejdet mellem de fleste kommuner og ældreråd giver plads til denne uenighed. 82 ud af 95 ældreråd vurderer, at samarbejdet med kommunalbestyrelsen er meget godt eller godt.

Personligt er jeg af den overbevisning, at hvis man skal have et optimalt samarbejde, så skal kommunerne og rådene give plads til et fortroligt rum, hvor man kan diskutere emner, som man senere godt kan blive uenige om – men hvor man holder kritikken på et sagligt og faktuelt plan.

Vil inddrages tidligere
Det er i det hele taget interessant at se på, hvilke knapper der kan skrues på for at optimere samarbejdet mellem ældreråd og kommune.

I undersøgelsen peger hele 65 ud af 95 ældreråd på, at kommunalbestyrelsen skal inddrage dem tidligere. Flere ældreråd mener også, at de selv kan være mere på forkant og opsøgende i forbindelse med nye tiltag.

Alt i alt fortæller medlemsundersøgelsen, at landet over samarbejder kommuner og ældreråd om at udvikle og styrke ældrepolitikken. Det er et samarbejde, der fungerer godt de fleste steder, men som har potentiale til at blive yderligere styrket.

Finanslov på vej
I skrivende stund forhandles finansloven. Danske Ældreråd hilser det velkomment, at regeringen afsætter ekstra milliarder til velfærd i sit finanslovsudspil, men kan desværre samtidig konstatere, at udspillet ikke lægger op til et egentligt velfærdsløft på ældreområdet

Mogens Rasmussen
Formand

Publiceret den 31. oktober 2019

Læs også debatindlægget “Danske Ældreråd: Klippekortsordning bør fremtidssikres gennem lovgivning”, Kristeligt Dagblad, den 31. oktober 2019.