Frihed til at nydefinere ældrerådet med nye værdier og målsætninger er afgørende for, at et nyvalgt ældreråd får succes. Det skaber en holdånd, hvor såvel nye som ”gamle” ældrerådsmedlemmer arbejder i samme retning.

Sådan lød det fra Erik Bertelsen på Danske Ældreråds temadag i Viborg. Formanden for Ældrerådet i Favrskov Kommune stillede i sit oplæg skarpt på, hvad han ser, der skal til for at få indflydelse og få samarbejdet i ældrerådet og med kommunen til at fungere optimalt.

Et af hovedbudskaberne til de flere end 80 fremmødte ældrerådsmedlemmer var, at fundamentet for ældrerådets succes skal støbes allerede umiddelbart efter ældrerådsvalget.

– Det kan ikke nytte, at man siger til nye ældrerådsmedlemmer, at vi plejer gøre det på denne måde, og så gør vi det også sådan igen. Ved sidste ældrerådsvalg blev vi fem nye i Ældrerådet i Favrskov Kommune. Hvis de skulle sidde og tænke, vi gør kun som de ”gamle” ældrerådsmedlemmer plejer at gøre, vi kan ikke blive hørt, så ville vi ikke få et godt samarbejde. Så punkt ét for et godt samarbejde er, at ethvert nyt hold må nydefinere sig selv, sagde Erik Bertelsen.

– Det gælder om at respektere hinandens roller og kompetencer. Vi er som ældrerådsmedlemmer forskellige. Det kan nogle gange være irriterende, og nogle gange gøre tingene lidt besværlige, men respekten for hinandens forskellighed er helt afgørende for, at ældrerådet skal fungere som et team, understregede han.

Fremtidsværksted
Når Erik Bertelsen taler om, at et ældreråd skal nydefinere sig selv, handler det om at foretage helt konkrete handlinger.

– Vi begyndte valgperioden med at afholde et fremtidsværksted. For hvis vi skulle nydefinere os selv, blev vi nødt til at få alle holdninger med. Så vi tænkte os frem til 2021, og så på hvad vi gerne ville kigge tilbage på, var opnået i perioden. Vi talte også om hvilke værdier, der skulle binde os sammen. Og vi talte om, hvad vi er sat i verden for, og hvad vores spilleregler er.

Konklusionen blev, at Ældrerådet i Favrskov hovedmål skulle være at skabe værdighed for de ældre. Herudover blev Ældrerådsmedlemmerne enige om, at rådets værdier skulle være respekt, tillid, lytte til andre og samarbejde.

– Når ældrerådet skal fremme en sag omkring værdighed, gør vi det med afsæt i vores værdier, ligesom vi følger værdierne, når vi kommunikerer indbyrdes i ældrerådet. Hertil har vi også sat nogle pejlemærker, som vi navigerer efter, når vi for eksempel laver opslag på Facebook, skriver læserbreve eller lignende, fortalte Erik Bertelsen.

Pejlemærkerne er ”Mennesker er værdifulde”, ”Opleve værdighed”, ”Førstehjælp – næstehjælp”, ”Ret til selvstændigt liv”, ”Mindre ensomhed”, ”Et levet liv – ikke en opgave” og ”Selvbestemmelse”.

Ældrerådet skal gøre sig fortjent til tillid
Også når det gælder arbejdet med at få indflydelse, følger Ældrerådet i Favrskov en række principper.

– Vi skal være ærlige, for hvis vi er nogle vendekåber, så taber man tilliden til os. Vi skal også kunne udøve fortrolighed. Vi skal acceptere, at andre måske får æren, hvis vi kommer med gode ideer. I det hele taget skal vi gøre os fortjent til tillid. For hvad hjælper det at have ret, hvis ingen gider lytte til os? Vi skal derfor vise tillid til dem, vi samarbejder med, og vi skal arbejde på, at de også viser tillid til os. Vi skal udvise en adfærd, som give dem tillid til os. Hvis vi bare har en kampånd om, at vi vil have magt, så bliver det svært at blive hørt, sagde Erik Bertelsen.

Vejen til indflydelse
Han gjorde det klart, at forudsætningen for at blive hørt er, at ældrerådet bidrager med viden. Og gerne med viden, som kommunalpolitikerne måske ikke altid selv er opmærksomme på.

– Vi er ikke sat som politikere, men som rådgivere. Derfor skal vi kunne fortælle om de konsekvenser, der er ved de politiske beslutninger. Og vi skal kunne underbygge med tal, eksempler og andre fakta, ligesom vi gerne skal kunne komme med løsningsforslag.

– Alle kan kritisere, men de gode forslag lyttes der til. Vi skal gøre det nemt at være beslutningstager, så kommer ideerne bedre igennem. Hvis man for eksempel kommer med forslag til en kvalitetsstandard, der koster penge, er det en kæmpe fordel, hvis man samtidig kommer med et forslag til budget.

Indflydelse handler ifølge Erik Bertelsen også om, at man er i stand til komme med sine forslag på det helt rigtige tidspunkt. For nogle år siden spurgte han en politiker om, hvad der skal til for at få indflydelse. Politikerne sagde, der er bare er tre ting, Ældrerådet skal være opmærksomme på. Det er timing, timing og timing.

– Man kan have den bedste sag, men hvis timingen ikke er der, flytter man ingenting. Er der tid? Er der penge? Er der syn for sagen lige nu? Det er de tre spørgsmål, man som ældreråd må stille sig selv, inden man kommer med sit forslag. Er timingen der, kan det være en ganske lille ting, der skal til for at ændre tingene, lød det fra Erik Bertelsen.

Det blev der også sagt på Danske Ældreråds fem temadage

Hvad skal der til for, at man som ældreråd bliver hørt og lyttet til? Det var et af de spørgsmål, som var til debat på Danske Ældreråds temamøder, som blev afholdt fem steder i Danmark i februar/marts. På møderne var der blandt andet oplæg fra en række ældrerådsformænd, der hver gav deres bud på vejen til indflydelse og det gode samarbejde.

– Det er vigtigt med en gensidig respekt for hinanden og hinandens roller i ældrerådet, sådan at man kan have en åben, fordomsfri og god dialog. Som medlem af et ældreråd skal man have stor vilje til at sætte sig ind i sagerne og et ønske om at opnå resultater. Desuden er det vigtigt, at ældrerådet fremstår som et enigt ældreråd. Steen-Kristian Eriksen, formand, Holbæk Ældreråd.

– Et samlet seniorråd med et godt lokalkendskab og et godt netværk er en vigtigt brik i forhold til at få indflydelse. Derfor arbejder alle medlemmer af Seniorrådet i Allerød kontinuerligt på at opbygge og pleje gode relationer til både byråd, forvaltning og kommunens borgere, ligesom vi har fokus på at have en tillidsskabende adfærd. Kjel Bording Johansen, formand, Allerød Seniorråd.

– Høringssvar skal være korte og præcise. Politikerne får stakkevis af høringssvar. Det kan derfor ikke nytte at skrive en roman. Bent Rasmussen, formand Ældrerådet, i Svendborg Kommune.

– I Seniorrådet i Morsø Kommune sætter vi en ære i at være fælles om opgaverne. Vi har en god relation til centerchefen og korte kommunikationsveje til kommunen. Blandt andet deltager relevante kommunale ansatte ofte på ældrerådsmøderne. Det kan for eksempel være visitationsleder, uddannelseskoordinator, demenskoordinator, frivillighedskoordinator eller sygeplejefaglig leder. Mejner Nielsen, formand, seniorrådet i Morsø Kommune.

Publiceret den 30. marts 2020