Rundt omkring i landet er kommunerne optaget af fastlæggelse af næste års budgetter. For flere af de mange kommuner, der i 2021 skal afholde ældrerådsvalg, er det i budgetforhandlingerne, de afsætter penge til næste ældrerådsvalg.

Selvom langt de fleste kommuner prioriterer ældrerådsvalget, er der desværre også eksempler på det modsatte.

Et af de grelleste, som Danske Ældreråd hidtil har set, er fra Høje-Taastrup Kommune. Her har kommunen i forbindelse med budget for 2021 stillet forslag om, at næste valg til Seniorrådet ikke afholdes som fremmødevalg, men som et ”kaffemøde”, hvor alle valgberettigede borgere inviteres til at deltage.

Danske Ældreråd og Seniorrådet i Høje-Taastrup har i fællesskab protesteret mod forslaget, som vi vurderer vil give en ekstrem lav valgdeltagelse, og dermed skade lokaldemokratiet og borgernes mulighed for at få indflydelse på ældrepolitikken. Læs mere om sagen i dette nyhedsbrev.

Heldigvis hører eksemplet til undtagelsen. I nyhedsbrevet fortæller en række kommuner om, hvorfor de skifter til fremmødevalg, og hvad man som ældreråd kan gøre, hvis man gerne vil overbevise sin kommune om, at næste valg skal afholdes som fremmødevalg.

Ældretopmøde
I skrivende stund er der kun få dage til ældretopmødet, som sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) har indkaldt til sammen med en række andre organisationer.

Forud for topmødet har Danske Ældreråd rettet henvendelse til alle landets ældreråd for at få jeres input.

Vi har modtaget mange gode forslag til, hvordan vi sikrer en værdig ældrepleje med selvbestemmelse og livskvalitet. Blandt forslagene er bedre normeringer og mere tid til omsorg, flere midler og bedre kommunale tilsyn.

Vi vil gerne takke for alle gode ideer, som vi tager med på topmødet. I dette indlæg på Altinget kan du læse mere om, hvad Danske Ældreråd mener der skal gøres for at forbedre kvaliteten af den pleje og omsorg, der ydes svækkede ældre.

På grund af stigende smittespredning aflyses repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference
Danmark befinder sig igen i en periode med stigende smittespredning. Set i det lys vurderer Danske Ældreråd, at det ikke er hensigtsmæssigt at samle flere end 350 deltagere fra hele landet – også selvom vi overholder alle retningslinjer. Derfor har bestyrelsen besluttet at aflyse repræsentantskabsmøde og konference i Vingsted den 24. november 2020. Du kan læse mere om beslutningen her i nyhedsbrevet.

Vi er selvfølgelig meget ærgerlige over at skulle aflyse, men håber, at I har forståelse for beslutningen. Forhåbentlig er vi tilbage til en mere normal hverdag i foråret 2021, hvor vi den 10. og 11. maj afholder næste repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference.

Mogens Rasmussen
formand