Det betaler sig at forfølge en sag. Det er Ældrerådet og Handicaprådet i Favrskov Kommune et godt bevis på.

Tilbage i 2019 kunne kunder, der kørte flextrafik med Midttrafik, kun få lov til at betale kontant med lige penge, og kunne ikke få byttepenge retur af chaufføren. Det fandt Ældrerådet og Handicaprådet i Favrskov kritisabelt.

Derfor henvendte de to råd sig til Midttrafik, der fik foretaget en ekstern juridisk vurdering. Den konkluderede, at Midttrafik ikke var juridisk forpligtiget til at give byttepenge. En konklusion, som Ældrerådet og Handicaprådet ikke var enige i.

Ældrerådet og Handicaprådet ønskede således, at kunderne skulle kunne få penge tilbage uden beløbsgrænse. Derfor henvendte de sig til Forbrugerombudsmanden.

Kort tid efter tog Midttrafik initiativ til en dialog med de to råd og Favrskov Kommune, og der blev afholdt et møde, der mundede ud i, at Midttrafik december 2019 ændrede sine regler, så kunderne i Flextrafik kunne få byttepenge tilbage på op til nærmeste 100 kroner.

Her næsten tre år senere har Forbrugerombudsmanden afgjort, at kunder der kører flextur og handicapkørsel, som minimum skal kunne få byttepenge retur op til nærmeste 100 kroner. Og hermed skal Midttrafik fortsætte den praksis, selskabet indførte i december 2019.

– Vi har opnået det, vi gerne ville. Intentionen var at afskaffe byttepenge, og hvis vi ikke havde gjort noget, ville man ikke kunne få byttepenge i dag, siger Erik Bertelsen, formand for Ældrerådet i Favrskov Kommune til Lokavisen Favrskov.