Flere ældreråd har spurgt Danske Ældreråd til muligheden for at afholde ældrerådsmøder i lyset af forsamlingsforbuddet på 10 personer, der trådte i kraft den 26. oktober.                                                                 

Information fra KL
Vi vil gøre opmærksom på, at KL har udsendt information til alle kommuner vedrørende muligheden for afvikling af fysiske møder i kommunalbestyrelse og kommunale udvalg.

Det fremgår, at møder i kommunalbestyrelse og kommunale udvalg er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer. De kan altså fortsat afholdes med flere end 10 personer, men sundhedsmyndighedernes almindelige anbefalinger om eksempelvis afstand af hensyn til forebyggelse af smitte med covid-19 naturligvis bør naturligvis opfyldes.

Det vil være op til borgmester og udvalgsformand at beslutte, om møder i kommunalbestyrelse og kommunale udvalg skal afvikles fysisk eller virtuelt.

Ældrerådsmøder
Danske Ældreråd vurderer, at møder i ældrerådene ligeledes vil kunne afholdes fysisk med henvisning til undtagelsesbestemmelsen om, at møder med et politisk eller meningsbefordrende øjemed ikke er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Det er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er hensigtsmæssigt at afholde fysiske møder i denne tid. Det er vil altid være en beslutning, som tages af ældrerådene lokalt i dialog med kommunen. En del ældreråd har gode erfaringer med afvikling af møder virtuelt.