I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om plejehjemsagen i Køge, og om hvordan Seniorrådet i Køge i forlængelse af sagen arbejder for at få indført plejehjemsråd på alle kommunens plejehjem.

Danske Ældreråd er helt enig med Seniorrådet i Køge i, at plejehjemsråd er en del af løsningen på at reducere risikoen for lignende sager – blandt andet fordi sådanne råd kan skabe et rum, hvor der drøftes udfordringer, bekymringer og vanskelige temaer, før det udvikler sig til konkrete problemer. Men også fordi, at plejehjemsrådene kan medvirke til at fastholde den gode velfærd og trivsel for beboerne, pårørende, medarbejdere og leder, som seniorrådet i Køge skriver.

Danske Ældreråd arbejder for, at der etableres et forum for inddragelse på alle landets plejehjem. Vi er overbeviste om, at et sådan forum med beboere, pårørende og ressourcepersoner fra lokalsamfundet, kan være en vigtig støtte for ledelsen i udviklingen af plejehjemmene.

Det er et synspunkt, vi – i længere tid – blandt andet har fremført på Christiansborg og over for kommunerne. Og som vi da også oplever, at der er lydhørhed overfor.

Jeg ved, at også flere ældreråd arbejder for, at der bliver oprettet plejehjemsbestyrelser eller råd i deres kommune. Danske Ældreråd hilser alle initiativer velkomne.

Dialogmøder, temadage og valg til bestyrelse
Plejehjemsråd er desuden noget, vi kommer til at drøfte på fem dialogmøder, vi afholder i starten af 2023 i hele landet. Her inviterer vi alle formænd og næstformænd til en dialog om, hvordan Danske Ældreråd og landets ældreråd i fælleskab kan få indflydelse på fremtidens ældrepolitik lokalt og nationalt.

Vi kommer til at drøfte, hvordan det står til med samarbejdet mellem ældreråd og kommuner – og hvordan det kan blive udbygget. Vi kommer også til at drøfte den måske kommende ældrelov og Danske Ældreråds mærkesager. Blandt andet stiller vi skarpt på, hvordan man som ældreråd lokalt kan arbejde med mærkesagerne, og på om mærkesagerne stadig afspejler de udfordringer, som ældrerådene oplever i deres kommune.

Blandt andet for at få et solidt afsæt for disse drøftelser vil vi i løbet af de næste uger gennemføre en undersøgelse af, hvordan I som ældreråd oplever jeres indflydelse og samarbejde med kommunen. Jeg håber, at alle ældreråd har lyst til at besvare spørgsmålene, så vi får afdækket tendenser på tværs af landet.

I foråret 2023 afholder vi også fem temadage for alle ældrerådsmedlemmer, der ønsker indblik i, hvordan man kan arbejde proaktivt med kommunikation og pressehåndtering og/eller er interesseret i, hvordan man kan arbejde med tilsyn og tilsynsrapporter.

I forbindelse med temadagen afholdes valg i ulige valgkredse til Danske Ældreråds bestyrelse. Når der ikke er valg i alle Danske Ældreråds valgkredse, skyldes det, at det på sidste repræsentantskabsmøde blev vedtaget at ændre vedtægten, så der er forskudt valgperiode for bestyrelsesmedlemmer, således at hele bestyrelsen ikke kan skiftes på en gang.

Du kan læse meget mere om valg til bestyrelsen, dialogmøderne og temadagene i dette nyhedsbrev.

Inger Møller Nielsen
formand