Ifølge en landsdækkende afdækning af klagesager som Jyllands-Posten har gennemført, har 24 af landets 98 kommuner ikke overblik over, hvor mange klager der kommer til forvaltningen eller kommunalpolitikerne fra pårørende over behandlingen af ældre på plejehjem.

De 24 kommuner oplyser til Jyllands-Posten, at de ikke registrerer klager centralt, men alene på den enkelte borges sag, og derfor ikke har en samlet oversigt over klager.

Danske Ældreråd mener, at den manglende centrale registrering af klagesager er bekymrende.

– I sidste ende er det kommunalpolitikerne, der har ansvaret for forholdene på kommunens plejehjem. Derfor er det meget uhensigtsmæssigt, at politikere og forvaltning i hver fjerde kommune ikke har et overblik over klagesager. Det gør det svært for dem at reagere, hvis der viser sig et mønster af, at noget ikke er i orden på et eller flere plejehjem i kommunen, påpeger Mogens Rasmussen, formand for Danske Ældreråd.

Udbredt problem
Kommunernes manglende centrale registrering af klager, er ikke unik. Efteråret 2020 kom det frem, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke foretager en samlet registrering af henvendelser fra bekymrende pårørende til plejehjemsbeboere. Det er man i færd med at rette op på. Et bredt flertal i Folketinget afsatte november 2020 1,3 millioner kroner til en registreringsindsats og til at informere borgerne om muligheden for at sende en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Danske Ældreråd mener, at kommunerne bør gøre det samme.

– Danske Ældreråd kan kun opfordre alle kommuner til at bruge ressourcer på at få et samlet overblik over de plejehjemsklager, de modtager. Vi vil også opfordre ældreråd til at spørge ind til, hvilken praksis der er i deres kommune, og til baggrunden for, hvorfor kommunen ikke registrer centralt, siger Mogens Rasmussen.

Jyllands-Posten oplyser, at blandt de 24 kommuner, der ikke registrerer klagesager centralt er Vejen, Herning, Favrskov, Tårnby, Faaborg-Midtfyn, Varde, Rebild, Haderslev, Langeland, Gribskov, Sorø, Horsens, Sønderborg, Kalundborg, Gladsaxe, Rødovre, Stevns, Billund, Næstved, Allerød og København.

Flere klager over plejehjem
Ifølge tal fra de 74 kommuner, der registrerer klager centralt, er antallet af klager fra pårørende til forvaltningen eller kommunalpolitikerne steget 50 procent på to år til næsten 300 i 2019. Fra 191 klager i 2017 til 289 i 2019. Desuden er der ifølge kortlægningen alene i første halvdel af 2020 opgjort 185 klager, hvilket næsten er ligeså mange klager som i hele 2017.

Jyllands-Posten har fået aktindsigt i over 200 af klagesagerne. Og pårørende klager blandt andet over tis og afføring i bleen hos ældre, ældre med urinvejsinfektioner og ældre, som venter i timer på hjælp.

– Det er en bekymrende udvikling, og den kan ikke alene forklares ved, at flere pårørende kender til muligheden for at klage. Det er mere et udtryk for en ældrepleje, der er under pres. Der er blevet flere med et stort plejebehov, og hverken midler eller antal medarbejdere er fulgt med. Det er noget, kommunerne og regeringen bør reagere mere på, slutter Mogens Rasmussen.

Læs mere her (kræver abonnement hos Jyllands-Posten)