Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) fortæller, at når der kommer en vaccine mod coronavirus, skal danskerne møde op i de hvide testtelte for at lade sig vaccinere. Danske Ældreråd finder det bekymrende, hvis det også gælder plejehjemsbeboere. I stedet bør vaccinen komme til dem og foregå på plejehjemmene.

Opdatering: Der er siden kommet en vaccinationsplan, der stiller de ældste borgere forrest, og hvor man også opererer med et scenarie, hvor man rykker ud på plejehjem og gennemfører vaccinationen. Meget afhænger dog af, hvilke type vaccine, der bliver tale om.

– Vi forventer, at mennesker på plejehjem – som har særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med coronavirus – står allerførst i køen til en kommende vaccine. Da der er tale om nogle af de mest svækkende ældre, forventer vi også, at der bliver lavet en løsning, så de ikke skal møde op på et testcenter for at kunne få vaccinen, siger Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

Han peger på, mange plejehjemsbeboere er så svækkede, at det for dem kan være både en udfordring og utrygt at skulle møde op i de hvide testtelte.

– Hvis det skulle ende med løsning, hvor plejehjemsbeboere i lighed med resten af befolkningen skal vaccineres i de hvide testtelte, kan det betyde, at en del af risikogruppen ikke vil få vaccinen, da de vil være for dårlige til at møde op. Vi har derfor en forventning om, at det bliver muligt at gennemføre vaccinationen på plejehjem, så mennesker med demens og fysiske svækkede ældre ikke skal lade sig transportere hen til et testtelt, siger Mogens Rasmussen, og tilføjer:

– Det bør være muligt at lave et setup, hvor man rykker ud på plejehjem og hurtigt og effektivt vaccinerer beboerne i trygge rammer og ved samme lejlighed vaccinerer personalet.

Opdateret den 27. november 2020.