Der har været afholdt valg til Danske Ældreråds bestyrelse i ulige valgkredse.

Følgende blev valgt til bestyrelsen i de fem valgkredse.

Valgkreds 1

Erik Ingerslev, Seniorrådet, Jammerbugt Kommune blev valgt som bestyrelsesmedlem.

Valgkreds 3

Rita Stokholm Vinding, Ældrerådet, Syddjurs Kommune blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Valgkreds 5

Anette Thysen, Ældrerådet, Odense Kommune blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Valgkreds 7

Marianne Lund, Ældrerådet, Roskilde Kommune blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Valgkreds 9

Jørn Gettermann, Seniorrådet, Lyngby –Taarbæk Kommune blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen ved det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.


Følgende blev valgt som stedfortrædere

Valgkreds 1

Keld Jørgensen, Seniorrådet, Aalborg Kommune blev valgt som stedfortræder.

Valgkreds 3

Kirsten Engel, Ældrerådet, Aarhus Kommune blev valgt som stedfortræder.

Valgkreds 5

Peter Liltorp, Ældrerådet, Middelfart Kommune blev valgt som stedfortræder.

Valgkreds 7

Kirsten Kornval, Ældrerådet, Lejre Kommune blev valgt som stedfortræder.

Valgkreds 9

Hans Holm, Seniorrådet, Furesø Kommune blev valgt som stedfortræder.